Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gelişen fetusta kardiyak hemodinamik değişikliklerin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi

F. Ayşenir Paç, A. Suha Sönmez, Saim Yoloğlu

Künye

Gelişen fetusta kardiyak hemodinamik değişikliklerin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):9-9

Yazar Bilgileri

F. Ayşenir Paç,
A. Suha Sönmez,
Saim Yoloğlu

  1. İnönü Üniversitesi - Malatya TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş ve Amaç

Normal fetusun intrauterin gelişimi sırasında kardiyak hemodinamik değişikliklerin araştırılması amacıyla gestasyonel yaşı 20-41 hafta arasında değişen 27 fetusta toplam 81 kez ekokardiyografik inceleme yapılmıştır.

Yöntem

İki-boyutlu ekokardiyografi rehberliğinde "pulsed doppler" ekokardiyografi ile mitral kapak peak E velosite (ME), peak A velosite (MA) ve E/A velosite oranı (M.E/ A); trikuspid kapak peak E velosite (TE), peak A velosite (TA), E/A velosite oranı (T.E/ A); aort kapağı peak sistolik akım velosite (AAV), aort kapağı mid-sistolik çap (AKÇ) ve fetal kalp atım hızı (FKAH) ölçümleri yapılmıştır. BULGULAR: Bulunan sonuçların korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmesinde gebelik haftası ile FKAH ve TA arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan negatif ilişki (p>0.05); AAV, AKÇ, TE, T.E/A, ME, M.E/A arasında ise istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001).

Sonuç

Fetusun ekokardiyografik olarak izlenmesi ile fetal kardiyak hemodinamik gelişmenin değerlendirilebileceği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

-