Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Grandmultiparitenin perinatal risk açısından değerlendirilmesi

Babür Kaleli, Turhan Çağlar, Cem Turan, Erdal Aktan, Emre Karaşahin, Oya Gökmen

Künye

Grandmultiparitenin perinatal risk açısından değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):9-9

Yazar Bilgileri

Babür Kaleli1,
Turhan Çağlar2,
Cem Turan2,
Erdal Aktan1,
Emre Karaşahin2,
Oya Gökmen2

  1. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Denizli TR
  2. Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi - Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Grandmultiparitenin maternal ve fetal morbidite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesinde 1 Ocak 1992 ile 31 Temmuz 1994 tarihleri arasında doğurmuş olan 942 grandmultipar ve 49321 grand-multipar olmayan doğum arasından sistematik örnekleme metodu ile seçilen 1000 adeti retrospektif olarak değerlendirildi.
Grandmultipar ve grandmultipar olmayan doğumlardan oluşan gruplar arasında diabet, erken doğum eylemi, antepartum veya postpartum kanama, operatif vajinal doğumlar, sezaryen ve neonatal morbidite ve mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamazken, gebelikteki hipertansif bozukluklar grandmultiparların oluşturduğu grupta diğer gruptan anlamlı olarak daha sık gözlendi (p<0,01). Sonuç olarak, perinatoloji ünitelerini bulunduğu merkezlerde grandmultiparitenin anne ve bebek açısından ek bir risk nedeni olmayabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler

-