Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Sezaryen oranları, endikasyonları ve perinatal morbidite-mortalite. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):15-15

Yazar Bilgileri

Mustafa Seven,
Osman N. Özyurt,
M. Üner Karacaoğlu,
Bengü Çelikdelen,
Kadir Savan,
Bektaş Yıldırım

  1. Süleymaniye ve Semiha Şakir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastaneleri - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Mortalite, morbidite, hospitalizasyon süresi ve maliyetinin fazlalığı gibi nedenlerden dolayı sezaryenle doğum oranının düşürülmesi doğum kliniklerinin gündemindedir. Bu nedenle sezaryen endikasyonları sezaryenin perinatal ve maternal morbidite - mortaliteye olan etkileri her ülkede ve ülkeler arasında karşılaştırılmaktadır.

Yöntem 

01.01.1994-31.12.1995 tarihleri arasında her iki hastanedeki doğum olgularını retrospektif olarak inceledik. Her iki hastanede de nullipar makat prezentasyonu ve önceki sezaryen-uterusa ait operasyon hikayesi olan doğumlar direkt olarak sezaryenle sonuçlandırılmaktadır. Her iki hastanede aynı hekimler görev yapmakta olup benzer teknik olanaklara sahiptirler. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular "iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi" ve "ki kare testi " ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular 

Süleymaniye'de 1994 yılında toplam 11976, 1995 yılında toplam 10498 ; Semiha Şakir'de ise aynı yıllarda 3402 ve 4622 doğum gerçekleştirilmiştir. Süleymaniye'de 1994'de sezaryen oranı %15.7 ,1995 yılında %23.1 iken; Semiha Şakirde bu oranlar %20.8 ve %27.7 oranında gerçekleşmiştir. İki yıllık dönemde her iki hastanede de travayda bebek ölümü hiç olmamıştır. Perinatal mortalite 1994-1995 yıllarında her 1000 doğumda Semiha Şakir'de 2.9 ve 3.9 iken Süleymaniye'de 4.7 ve 4.1 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç

Bizim sonuçlarımız A.B.D'deki sezaryen oranlarından daha düşük olmakla beraber İsveç'ten yüksek , Suudi Arabistan ve Etopya gibi ülkelerden çok yüksektir. Her iki hastanede perinatal mortalite oranları daha önceki çalışma oranlarından daha düşük olup ,gelişmiş ülkeler düzeyindedir.
Anahtar Kelimeler

-