Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklamptik olguların erken tanısında maternal serum Beta-hCG düzeyleri kullanılabilir mi?

Erdal Avni Arıgüloğlu, Ayhan Ayanoğlu, Yavuz Ceylan, Ümmühan Arıgüloğlu, Muhamm Gali

Künye

Preeklamptik olguların erken tanısında maternal serum Beta-hCG düzeyleri kullanılabilir mi?. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):17-17

Yazar Bilgileri

Erdal Avni Arıgüloğlu,
Ayhan Ayanoğlu,
Yavuz Ceylan,
Ümmühan Arıgüloğlu,
Muhamm Gali

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.


Giriş

Preeklampsi, vasküler endotel hasarı yapan bir trofoblastik hastalıktır. Beta-hCG de trofoblastlardan salgılanan bir hormon olduğuna göre, preeklampside farklı bir trofoblastik sekretuvar yanıtın olacağı düşünülebilir. Bizde bu hipotezden yola çıkarak, 2. trimester serum beta-hCG ölçümünün, preeklampsi erken tanısındaki değerini araştırdık

Yöntem 

20-30. gebelik haftaları arasındaki 99 primigravid gebe çalışma kapsamına alındı. 43 preeklamptik gebe çalışma grubunu, 66 sağlıklı gebe kontrol grubunu oluşturdu. Tüm olgularda beta-hCG düzeyi, radioimmunassay yöntemi ile ölçüldü. Kontrol grubundaki olgular aylık kontrollerle izlendiler. Sonuçların değerlendirilmesinde student t testi, Mann Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular

Serum beta-hCG düzeyleri açısından hafif preeklamptik olgular ile kontrol grubu arasında herhangi bir fark saptanmazken, ağır preeklamptik olgularda anlamlı derecede artış saptandı. Kontrol grubundaki 66 olgunun 5 tanesinin serum beta-hCG düzeyi normalden fazla idi ve bu olgulardan 4 tanesinde ortalama 31.2 + 8.6 günde klinik olarak preeklampsi gelişti. Beta-hCG için eşik değer olarak 2 MOM alındığında duyarlılık %80, özgüllük %100 olarak bulundu.

Sonuç

Beta-hCG düzeyleri, preeklampsinin şiddetini ve trofoblastların buna sekretuvar yanıtını yansıtmaktadır. Bu nedenle 2. trimester hCG düzeyleri, preeklampsinin potansiyel bir belirteci olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

-