Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Erken membran rüptürlü olgularda umblikal arter doppler bulguları ve fetal biyofizik profil ile plasental infeksiyon arasındaki ilişki

Neşe Yücel, Oğuz Yücel, Hayreddin Yekeler, Ümit Özekici

Künye

Erken membran rüptürlü olgularda umblikal arter doppler bulguları ve fetal biyofizik profil ile plasental infeksiyon arasındaki ilişki. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):21-21

Yazar Bilgileri

Neşe Yücel1,
Oğuz Yücel1,
Hayreddin Yekeler2,
Ümit Özekici1

  1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Elazığ TR
  2. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Elazığ TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Erken membran rüptürü (EMR); gebelik yaşından bağımsız olarak, düzenli uterus kontraksiyonları başlamadan önce membran bütünlüğünün bozulması ve amnion sıvısının vaginadan dışarı akmasıdır. Erken membran rüptürü (EMR) olan olgularda, plasental inflamasyonun umbilikal arter Doppler bulguları ve Fetal Biyofizik Profil (BP) ile ilişkisini göstermek amacıyla bu çalışma yapıldı.

Yöntem

Preterm EMR 'li 24 olguda umblikal arter Doppler velosimetri ve BP çalışması yapıldı. Doğumdan sonra bütün plasentaların patolojik incelemesi yapılarak plasental patolojik bulgulara göre olgular iki gruba ayrıldı. Birinci grubu plasental enfeksiyon bulgusu içermeyen olgular, ikinci grubu enfeksiyon yönünden pozitif (umbilıkal vaskülit) olgular oluşturdu.

Bulgular

14 olgunun bulunduğu birinci grupta bir olguda artmış S/D oranı saptanırken, 10 olguyu içeren ikinci grupta 9 olguda artmış S/D oranı saptandı (p<0.05). Ortalama S/D oranı birinci grupta 2.73±0.18, ikinci grupta 4.64±0.93 olarak saptandı (p<0.001). Ortalama BP skoru birinci gnıpta 9±1.04, ikinci grupta 7±1.05 idi (p<0.001).

Sonuç

EMR 'li olgularda anormal BP ve artmış umbilikal arter S/D oranları saptanmasının yakınlaşmış klinik enfeksiyonun kanıtı olduğu gösterildi.
Anahtar Kelimeler

-