Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Grand multipar kadınlardaki riskler

Meral Aban, Arif Güngören, Hakkı Uyar, Nafi Yılmaz

Künye

Grand multipar kadınlardaki riskler . Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):27-27

Yazar Bilgileri

Meral Aban,
Arif Güngören,
Hakkı Uyar,
Nafi Yılmaz

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Aynı yaş grubundaki grand multipar kadınlar ile kontrol multipar kadınlar arasında antepartum ve intrapartum komplikasyonları karşılaştırmak.

Yöntem

Ocak 1991 ile Aralık 1995 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine doğum için başvuran gebelikleri 28-40 hafta arasında olan 30-35 yaş grubundaki 5 ve 5' in üzerinde doğum yapmış 300 multipar kadın ile 2-4 doğum sayısı olan 475 multipar kadın çalışma grubumuzu oluşturdu. Her iki grup arasındaki antepartum komplikasyonlar (diabetes mellitus, preeklampsi, kronik hipertansiyon, anemi, intrauterin fetus ölümü, preterm doğum) ve intrapartum komplikasyonlar (dekolman plasenta, malprezantasyon, makrozomi, postpartum hemoraji) karşılaştırıldı.

Bulgular

Toplam antepartum komplikasyonlar karşılaştırıldığında grand multipar kadınların % 98.64'ünde, kontrol grubunun % 50.50' sinde komplikasyon mevcuttu ve bu fark istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı idi (p<0 001). İntrapartum komplikasyonlar ayrı ayrı karşılaştırıldığında diabetes mellitus görülme sıklığı (p<0.05) ve preeklampsi, anemi, intrauterin fetus ölümü, preterm doğum görülme sıklığı (p<0.001) grand multipar kadınlarda daha fazlaydı. Toplam intrapartum komplikasyonlar grand multipar kadınların % 47.99' unda, kontrol grubunun % 24.19' unda mevcuttu (pO.001). intrapartum komplikasyonlar ayrı ayrı karşılaştırıldığında postpartum hemoraji, dekolman plasenta, makrozomi görülme sıklıkları (p<0.01) ile malprezantasyon görülme sıklığı (p<0.001) grand multiparlarda daha fazla idi.

Sonuç

Bulgularımıza göre grand multipar gebelerin aynı yaş grubundaki multipar gebe kadınlara göre antepartum ve intrapartum komplikasyonlar yönünden daha fazla risk taşıdıklarını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler

-