Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preklampsi ve İntrauterin gelişme geriliğinin tanısında tarama testi olarak uterin arteer doppler ultrasongrafisi

Ali Rüştü Ergür, Yusuf Z. Yergök, Ercüment Müngen, Aktuğ Ertekin, İsmet Yıldırım

Künye

Preklampsi ve İntrauterin gelişme geriliğinin tanısında tarama testi olarak uterin arteer doppler ultrasongrafisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):28-28

Yazar Bilgileri

Ali Rüştü Ergür,
Yusuf Z. Yergök,
Ercüment Müngen,
Aktuğ Ertekin,
İsmet Yıldırım

  1. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

İkinci trimesterde normal gebelerde, bilateral uterin arter continous wave doppler ultrasound ile sonradan gelişebilecek preeklampsi ve gelişme geriliği tespit edilmeye çalışıldı.

Yöntem

İkinci trimesterdeki toplam 521 gebede bilateral uterin arter continous wave doppler ile akım hızı dalga şekilleri tespit edildi. Son trimesterde gebeler preeklampsi ve IUGR açısından takip edildiler.

Bulgular

 521 gebe %92 takip etme oranı ile tarandılar. 521 gebenin 21'inde preeklampsi , 12'sinde ise IUGR gelişirken, Yalancı pozitiflik yüksekliğine rağmen testin hassasiyet yüksek oranlarda idi. Erken diastolik notch mevcudiyeti preeklampsi tanısını artırdı.

Sonuç

Uteroplaserter yatak patolojisine bağlı olarak gelişen preeklampsi ve IUGR'nin taranması amacı ile bu testin yapılması, tanı ve sonraki müdahale imkanlarını artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-