Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ailesel resiprokal translokasyon olgusu ve tekrarlayan düşükler

Ayşe Balcı, Meral Yirmibeş, Filiz Bal, Sema Mutgan, Sevda Menevşe

Künye

Ailesel resiprokal translokasyon olgusu ve tekrarlayan düşükler. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):31-31

Yazar Bilgileri

Ayşe Balcı,
Meral Yirmibeş,
Filiz Bal,
Sema Mutgan,
Sevda Menevşe

  1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Büyük bir toplum sağlığı sorunu olan kromozomal anomaliler tekrarlayan düşüklerin açıklanmasında önemli bir etiyolojik faktördür, iki veya daha fazla düşük öyküsü olan çiftlerde, çiftlerden birinde dengeli yapısal bir kromozom anomalisi % 5-10 oranında gözlenmektedir. Çalışmamızda tekrarlayan düşük öyküsü nedeni ile sitogenetik analiz yapılan bir olguda annede 46,XX,t(11;13)(q23;q34) karyotipi saptanmıştır, birinci derece akrabalarının sitogenetik incelenmesi sonucunda babanın ve erkek kardeşin de aynı resiprokal translokasyonu taşıdığı belirlenmiştir. Bu çalışmada ailesel resiprokal translokasyon olgusu sunulurken söz konusu dengeli translokasyonu taşıyan aile bireylerine getirdiği reprodüktiv riskler tartışılmaktadır. Saptanan bu karyotip ailenin bundan sonraki tüm gebeliklerine prenatal sitogenetik tanı gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler

-