Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Multip anomaliler ile birlikte olan habitual abortus olgusu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):32-32

Yazar Bilgileri

Melek Özkal Üstün1,
Gülay Özbilim1,
Özlem Şarlak2,
Can Özkaynak3,
Şeyda Karaveli1,
Mine Üner2,
Gülseren Bağcı4

  1. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Antalya TR
  2. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antalya TR
  3. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Antalya TR
  4. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Antalya TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Arka arkaya iki veya daha fazla olan düşükler "Habitual Abortus" olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla enfeksiyöz nedenler, Lupus Erkematozus, maternal kalp hastalıkları, endokrin hastalıklar, nefritler, etyolojisi bilinmeyen villitisler, kromozom aberrasyonları ve immunolojik bozukluklar etyolojide rol oynamaktadır. Görülme sıklığı, tüm gebeliklerin %0,41'idir. Bu olgularda konjenital anomaliler %27,4-36 arasında görülebilmektedir.
Olgu: 22 yaşında anneden, birinci dereceden akraba evliliğinden olan, 8 ve 6 haftalık iki düşük sonrası 24 haftalık gebeliği takiben doğan, multipl anomalili bebek sunulmuştur. 350 gram ağırlığında ölü erkek bebeğe yapılan patolojik otopsi sonucu saptanan makroskobik patolojik bulgular, internal hidrosefali, böbrek agenezisi, adrenal hiperplazi, mikrogonadizm ve skolyozdur. Radyolojik bulgular; sol ulna, sağ humerus ve ulna yokluğu, solda 4 metakarp ve falanks, sağda 2 metakarp ve falanks, sağda 5, solda 4 metatars görülmüştür. Saptanan histopatolojik bulgular ise intrauterin asfiksi, immatur organ bulguları, karaciğer ve dalakta extrameduller hematopoez odaklarıdır.
Amaç sonuç ilişkisi görülemedi. Yapılan taramalarda TORCH negatif, kromozom analizi normal, biyokimya, kan, idrar ve hormon analizleri ile antikardiolipin antikorları normal olarak saptanmıştır. Aynı olgunun 8 ay sonra 18 haftalık missed abortus materyalinin patolojik incelenmesinde ise plasentada yaygın enfarktüs, subkoryonik hematom, perivillöz fibrin ve villitis ile masere erkek fetus görülmüştür.
Habitual abortus sonucu 4 kez düşük yapan, etyolojik araştırmalarında herhangi bir patolojik bulgu saptanmayan olgu literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler

-