Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal akciğer matüritesinin tayininde amniyotik sıvıda albümin / sürfaktan oranı ve lameller cisim sayımı kullanılarak geliştirilen bir ardışık testi yöntemi

Kubilay Vicdan, Turgut Var, Nuri Danışman, Oya Gökmen

Künye

Fetal akciğer matüritesinin tayininde amniyotik sıvıda albümin / sürfaktan oranı ve lameller cisim sayımı kullanılarak geliştirilen bir ardışık testi yöntemi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):33-33

Yazar Bilgileri

Kubilay Vicdan,
Turgut Var,
Nuri Danışman,
Oya Gökmen

  1. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Perinatoloji Departmanı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Fetal akciğer matüritesinin tayininde son yıllarda kullanıma giren ve amniotik sıvıda albuminan sürfaktana oranını ölçme esasına dayanan TDx-FLM yöntemi ile lameller cisim sayımının (LBC) klinik etkinlikleri prospektıf olarak değerlendirildi ve bu iki testin ardışık olarak kullanımı ile elde edilen sonuçlar sunuldu.

Yöntem

TDx-FLM yöntemi ve LBC ile elde edilen sonuçlar 12 Respiratuvar Distress Sendromu'nun (RDS) görüldüğü 80 yenidoğanın respiratuvar sonuçları ile karşılaştırıldı.

Bulgular

Üretici firma tarafından 70 mg/g'lık bir TDx değeri matür olarak bildirilmekle beraber, biz 60 mg/g değerinin olguların tamamında matürite ile birlikte olduğunu saptadık. Bu cut-off değerde testin sensitivitesi", 100 iken, spesitivitesi % 82, pozitif prediktivitesi % 100 ve negatif prediktivitesi %50 olarak bulundu. Amniotik sıvıda lameller cisim sayımı ile değişik cut-off değerlerin etkinliğini araştırdık. Cut-off değer olarak 48000/ uL seçildiğinde testin sensitivitesi %75, spesitivitesi %94, pozitif prediktivitesi %95 ve negatif prediktivitesi %69 iken, cut-off olarak 36000/uL seçildiğinde testin spesitivitesi ve negatif prediktivitesi %100 ile en yüksek değere ulaşmaktaydı. 60 mg/g'lık değerde en yüksek sensitiviteye ve pozitif prediktiviteye (%100) sahip olan LBC'yi her hasta için ardışık olarak kullandık ve 60 mg/g değerinin üzerinde hiçbir olguda RDS gözlenmediği için TDx testini ilk yapılacak test olarak tercih ettik. Eğer TDx testi sonucu >60 ise sonuç matur olarak kabul edildi ve başka işlem yapılmadı. Eğer TDx değeri <60 ve LBC < 36000/uL olan tüm olgularda (%100) RDS gelişirken, TDx <60 ve LBC > 36000/uL olanların %29'unda RDS gelişti.

Sonuç

TDx testi fetal akciğer matüritesi tayininde yararlı bir test olup yüksek sensitivitesi ve pozitif prediktivitesi nedeniyle başlangıç testi olarak güvenle kullanılabilir. TDx ile immatür sonuç elde edilen olgularda lameller cisim sayımının ilave edilmesi bu testin yüksek spesitivitesi ve negatif prediktivitesi nedeniyle tanıdaki doğruluğu belirgin olarak arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-