Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanılarak elde edilen 20 gebeliğin değerlendirilmesi

Semra Kahraman, Kubilay Vicdan, Ahmet Z. Işık, Murat Taşdemir, Gurur Polat, Osman D. Özgün, Kutay Biberoğlu

Künye

Mikromanüplasyon yöntemleri uygulanılarak elde edilen 20 gebeliğin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):33-33

Yazar Bilgileri

Semra Kahraman,
Kubilay Vicdan,
Ahmet Z. Işık,
Murat Taşdemir,
Gurur Polat,
Osman D. Özgün,
Kutay Biberoğlu

  1. Sevgi Hastanesi Yardımcı Üreme Teknikleri ve Reprolüktif Endokrinoloji Ünitesi Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE), Mikroskopik Epididimal Sperm Aspirasyonu (MESA) ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) uygulanılarak elde edilen 203 gebelik sunuldu ve sonuçları tartışıldı.

Yöntem

Obstrüktif veya non-obstrüktif azospermisi olan veya sperm analizi sonucunda şiddetli sayı, motilite ya da morfolojik defekt bulunan toplam 570 olguda intrastoplazmik sperm enjeksiyonu uygulandı.

Bulgular

76 olguda testis, 40 olguda epididimal ve 454 olguda ejakulattaki spermler kullanılarak ICSI yapılan toplantı 570 olgunun 546'ında embriya transferi gerçekleştirildi ve 203 (%37.1) gebelik elde edildi. Embriya transferi başına devam eden gebelik oranı TSE grubunda %29.8, MESA grubunda %25 ve ICSI grunda %25.7 olmak üzere toplam %26 olarak tespit edildi. Toplam 137 klinik gebeliğin 29'u sponfarî abortus, missed abortion ya da blighted ovum ile sonuçlanırken, biri bilateral tubal gebelik olmak üzere 2 olguda ektopik gebelik gelişti. Devam eden 126 gebeliğin 58'i (%46) çoğul olup, bunlarda 12 embriyo reduction ve 1 selektif fetosid uygulandı ve ayrıca 12 fetusta spontan rezorbsiyon gözlendi. Yapılan 34 amniosentezde anormallik saptanmadı. Bir ikiz gebelikte fetusların birinde açık spina bifida tespit edildi ve fetosit uygulandı. Doğum yapan diğer bir ikiz gebelikte ise bebeklerin birisinde antenatal takipte saptanamayan yarık dudak, yarık damak anomalisi görüldü. Şu ana kadar 2 immatür, 14 preterm ve 32 term olmak üzere toplam 48 olgudan 69 canlı bebek doğurtuldu ve bunların 8 tanesi immatür ya da prematüre oldukları için kaybedildi.

Sonuç

Yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı ile embriyo transferi başına yüksek oranda gebelik elde edilebilmektedir. Ancak bu gebeliklerin hemen hemen yarısı çoğul gebelik olup gelişen en önemli komplikasyonlar bu nedenle ortaya çıkmaktadır. Fetal anomali oranı beklenenden yüksek olmamakla beraber kullanılan sperm kalitesi ve yaş faktörü nedeniyle tüm gebelere amniosentez önerilmesi gerekir. Mikromanüplasyon ile elde edilen gebelikler çeşitli açılardan riskli olduğundan hastaya multidisipliner bir yaklaşım zorunludur. Infertilite ekibinin yanısıra, özellikle çoğul gebelikler başta olmak üzere çeşitli gebelik komplikasyonlarının yönetiminde ve amniosentez, embriyo reduction gibi invaziv girişimlerde deneyimli bir perinatoloji ekibi, neonatoloji, genetik ve hastanın konsülte edilebileceği diğer branşlar bu ekip içerisinde yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler

-