Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Normotansif ve hipertansif gebeliklerin izleminde umblikal arter doppler velosimetri

Zeynep Öz, Birol Cengizoğlu, Mesut Ünsal, Orhan Ünal

Künye

Normotansif ve hipertansif gebeliklerin izleminde umblikal arter doppler velosimetri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):36-36

Yazar Bilgileri

Zeynep Öz,
Birol Cengizoğlu,
Mesut Ünsal,
Orhan Ünal

  1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Hipertansiyonla komplike gebelikler hem anne hem de fetus açısından riskli gebeliklerin başında gelmektedir. Hipertansif gebeliklerde utero-plasental sirkülasyon azalmıştır. Umbilikal kan akımının azaldığı diğer patolojilerde olduğu gibi hipertansif gebeliklerde de fetusun durumunu yansıtması bakımından doppler velosimetri çalışmaları daha sağlıklı sonuç vermektedir. Bu amaçla normotansif ve hipertansif gebelerde doppler velosimetri incelemesinin fetal prognoz ve perinatal sonuçlarla ilişkisini araştırdık. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıktan ve Doğum Kliniğinde 19-40 yaşları arasındaki 30 normotansif ve 19-43 yaşları arasındaki 30 hipertansif gebede GE RT 4000 ultrasonografi cihazı ile umbilikal arter pulsalitile indeksi hesaplandı.
Normotansif ve hipertansif hastaların pulsalitile indeksten, doğum şekilleri, Apgar skorları, doğum ağırlıkları, intrauterin gelişme geriliği ve perinatal mortalite oranlan karşılaştırıldı. Normotansif olgularda anormal PI oranı %6.6, hipertansif olgularda ise %53.3 dü (p<0.005). Normotansif ve hipertansif hastalar arasındaki fark doğum şekli, intrauterin gelişme geriliği ve intrauterin fetal ölüm oluşması açısından anlamsız bulundu (p>0.05). Oysa Apgar skorları ve perinatal mortalite bakımından iki grup arasındaki fark anlamlıydı.
Utero-plasental dolaşımın bozulabılme ihtimalinin fazla olduğu, anne ve fetus açısından riskli gebelik olan hipertansiyonla komplike gebeliklerde umbilikal arter doppler velosimetrinin hem riskli gurupta tarama testi, hem de fetal durumu yansıtması açısından izlem testi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler

-