Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Antenatel betametazon tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan lökosit, granülosit ve lenfosit değişiklikleri

S. Kadanalı, M. İngeç, D. Kömeç, T. Küçüközkan, M. Küçük

Künye

Antenatel betametazon tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan lökosit, granülosit ve lenfosit değişiklikleri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):39-39

Yazar Bilgileri

S. Kadanalı,
M. İngeç,
D. Kömeç,
T. Küçüközkan,
M. Küçük

  1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Erzurum TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Erken doğum eylemlerinde (EDT) ve erken membran rüptürlerinde (PROM) lökositoz görülebilir. Genelde bunun sebebinin enfeksiyon olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu grup hastalara akciğer matüritesini artırmak için verilen betametazon lökositoza yol açabilir. Klinisyenin lokositozu enfeksiyon lehine yorumlamaması ve enfeksiyon olmadığında da betametazonun lökositoza yol açabileceğine dair gözlemimizi dökümante etmek için bu çalışmayı planladık.

Yöntem

12 saat arayla toplam 12 mg betametazonu 2 kez intramusküler olarak alan 52 hasta çalışma grubuna dahil edildi. Çalışmaya enfeksiyon belirtileri gösteren hastaları almadık. Hastaların 6'sında EMR, 46'sında preterm eylem mevcuttu. Betametazonun ilk dozundan önce lökosit, lenfosit ve granülositin bazal değerlerine bakıldı. Lökosit değerleri bazal değere dönene kadar 6 saatte bir kan değerleri tekrarlandı.

Bulgular

İlk enjeksiyondan 12 saat sonra ortalama lökosit artışı %11.46, granülosit artışı %13-6, lenfositteki azalma ise %10.79 idi. Tedavi başlangıcından sonra doğan hastalarda enfeksiyon belirtileri görülmedi. Lökosit, lenfosit ve granülosit değerleri 48. saatte bazal seviyeye döndü.

Sonuçlar

1. Antenatal betametazon tedavisi anne kanında geçici lökositoz, granülositoz ve lenfopeniye yol açar. 2. Tedavinin başlangıcından sonra 48 saatten daha uzun süre devam eden lökositoz durumu betametazona bağlı olmayıp, klinik durumdaki bir değişikliğe bağlı olabilir.
Anahtar Kelimeler

-