Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan koryonik gonadotropin yüksekliğinin gebeliğin sonucuna etkisi

Lütfü S. Önderoğlu, Aysel Kabukçu, Tekin Durukan, Yahya Laleli

Künye

İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan koryonik gonadotropin yüksekliğinin gebeliğin sonucuna etkisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):42-42

Yazar Bilgileri

Lütfü S. Önderoğlu,
Aysel Kabukçu,
Tekin Durukan,
Yahya Laleli

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Tarama testlerinde artmış hCG düzeyi fetal anöploidinin en Önemli göstergesidir. Triploidi, trofoblastik hastalıklar, çoğul gebeliklerde hCG artışı yapabilir.Ancak olguların çoğunda artmış hCG düzeyinin nedeni bilinmemekledir. Bu çalışmada açıklanamayan hCG yüksekliğinin gebeliğin sonucuna etkisi araştırılmıştır.


Yöntem

Nisan 1992 ile Nisan 1995 tariNeri arasında obstetrik polikliniğimizde takip edilmiş, gebeliklerinin 15-20 haftasında üçlü tarama testi yapılmış ve bölümümüzde doğurmuş olan 610 gebe değerlendirildi. 81 olguda açıklanamayan hCG yüksekliği(>2.0 MOM) saptandı. hCG düzeyi <2.0 MOM olan 481 gebe kontrol grubuna alındı. Fetusta yapısal veya kromozomal anomalisi olan ve alfa-fetoprotein düzeyi>2.0 MOM olan gebelikler çalışmaya alınmadı.

Bulgular

81(%13) gebede açıklanamayan hCG yüksekliği saptandı.Bu grubun yaş gravida ve para ortalaması ile kontrol grubunun değerleri arasında istatistiksel farklılık görülmedi. hCG yüksekliği olan grupta kontrol grubuna göre ortalama gebelik suresi 1,6 hafta ve ortalama doğum ağırlığı 411 gram daha düşük bulundu(p<0.01). Tabloda hCG yüksekliği olan grupta ve kontrol grubunda gebelik komplikasyonlarının görülme sıklıkları gösterilmiştir.

Sonuç

İkinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan hCG yüksekliği olan gebelerde normal hCG değerlerine sahip gebelere göre, preterm doğum, PPROM, preeklamsi ve intrauterin gelişme geriliğinin sıklığı artmıştır.
Anahtar Kelimeler

-