Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelik ve trombositopeni. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):43-43

Yazar Bilgileri

Elif Gül Yapar,
Tayfun Vural,
Turan Çağlar,
Necati Kaya,
Ayhan Sucak,
Ümit Bilge,
Oya Gökmen

  1. Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi - Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Trombositopeni trombosit sayısının litrede 150x109 'un altında olmasıdır. 100-150x109/litre (L) arasındaki değerler hafif, 100-50x109/L arası değerler orta 50x109/L altındaki değerler ise şiddetli trombositopeni olarak kabul edilmektedir.

Yöntem

1994-1995 yılları arasında iki yıllık sürede Yüksek Riskli Gebelik servisinde gebelik+hipertansiyon (103 hasta), preeklampsi (348) hasta, eklampsia (23 hasta). HELLP (hemolysis elevated liver enzymes thrombocytopenia) sendromu (43 hasta), abruptio plasenta (21 hasta), tek yada çoğul gebeliklerde fetüs ölümü (19 hasta), megaloblastik anemi (9 hasta), ekstrahepatik portal hipertansiyon (bir hasta). SLE (sistemik lupus eritematosus)(2 hasta), akut yağlı karaciğer (2 hasta) idiopatik trombositopenik purpura (ITP) (bir) gebelik+malignite (5 hasta) tanıları ile izlenen toplam 423 hastada trombositopeni saptandı. Trombositopenler şiddetlerine göre sınırlandırıldığında: 234 hastada hafif 126 hastada orta, 63 hastada şiddetli trombositopeni mevcuttu. Hastalara trombositopeniyi yaratan primer nedene yönelik tedaviler uygulandı; trombosit sayısı 50x109/L altına inmedikçe ve cerrahi gerektirmeyen olgularda transfüzyon açısından konservatif yaklaşım uygulandı.

Bulgular 

İki hastada anne ölümü 4 hastada böbrek yetmezliği 22 hasta postoperatif dönemde hematom gelişti. 423 hastanın 412 'si hastanemizde doğum yaptı. 44 gebelik (%10.7) ölüm doğum ile sonuçlandı. Doğumların ağırlıklarına göre dağılımı değerlendirildiğinde: 2500g'ın üstünde 193, 1000- 2500g arasında 178, 1000g altında 38 yenidoğan bulundu. Yenidoğanların hiçbirinde takip edildikleri süre içerisinde klinik veren hematolojik bozukluk saptanmadı prematüriteye ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar neonatal morbidite ve mortalite nedeni olarak değerlendirildi.

Sonuç 

Annede trombositopeni saptanan şiddetli preeklampsi, eklampsia, HELLP, abruptio plasenta maternal morbidite ve mortalitede ileri derecede artış, ölü doğum oranında yükselme yaratmaktadır neonatal morbidite ise prematüriteye bağlı olarak gelişmekledir.
Anahtar Kelimeler

-