Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkiz gebeliklerde konjenital anomaliler ve perinatal mortarite oranları

Elif Gül Yapar, Mehmet Can Aslanca, Turan Çağlar, Ümit Bilge, Erhan Şenses, Oya Gökmen

Künye

İkiz gebeliklerde konjenital anomaliler ve perinatal mortarite oranları. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):44-44

Yazar Bilgileri

Elif Gül Yapar,
Mehmet Can Aslanca,
Turan Çağlar,
Ümit Bilge,
Erhan Şenses,
Oya Gökmen

  1. Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi - Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 

Konjenital malformasyon ve perinatal mortalite oranları ikiz gebeliklerde tekiz gebeliklere oranla yüksek olarak bildirilmektedir.

Yöntem

1993-1995 yılları arasında doğum salonu ve Yüksek Riskli Gebelik bilgisayar kayıtları, hasta dosyaları, ultrasonografi ve genetik laboratuvarı ve ölü defterlerinden retrospektif olarak 22. gebelik haftasından büyük ya da 500g üzerindeki tekiz ve ikiz yenidoğanların taranması şeklinde yapıldı.

Bulgular

Toplam 47.301 doğumda 438 (0.93%) ikiz gebelik mevcuttu. Toplam 443 konjenital malformasyon saptandı. 438 ikiz gebeliğin 21 'inde (7 nöral tüp defekti, 3 hidrosefali, 2 konjenital kalp hastalığı, 2 gastrointestinal sistem anomalisi, 3 Twin-reversed arterial perfusion sequence (TRAP)bir yapışık ikiz, 5 stuck twin, 5 tek-umbilikal arter saptandı. Malformasyona hiç bir olguda ikiz eşlerinde aynı zamanda rastlanmadı. Tek gebeliklerde konjenital malformasyon oranı %0.9 iken. ikiz gebeliklerde %4.7 olarak bulundu. Perinatal mortalite tekiz gebeliklerde %1.3 ikiz gebeliklerde %9.3 idi.

Sonuç 

İkiz gebeliklerde özellikle nöral tüp defektlerine bağlı konjenital anomali sıklığı ve perinatal mortalite tek gebeliklerden anlamlı olarak yüksektir.
Anahtar Kelimeler

-