Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci ve üçüncü trimester gebeliklerin sonlandırılmasında misoprostol

Eray Memeç, Ahmet Gül, İbrahim Polat, Murat Can, İbrahim Çelebi, Nur Tüzüner, A. Nurettin Gürses

Künye

İkinci ve üçüncü trimester gebeliklerin sonlandırılmasında misoprostol. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):46-46

Yazar Bilgileri

Eray Memeç,
Ahmet Gül,
İbrahim Polat,
Murat Can,
İbrahim Çelebi,
Nur Tüzüner,
A. Nurettin Gürses

  1. SSK Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

İlk trimesterde gebeliğin sonlandırılmasında klasik olarak dilatasyon ve keskin veya vakum küretaj kullanılmaktadır. Ancak 1970 yılında erken ilk trimester gebeliklerde, antiprogestinler ve prostaglandinlerle medikal küretajın gösterilmesinden bu yana konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Artık prostaglandinler 9.gebelik haftasından önceki gebeliklerde, vakum küretaja alternatif olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızdaki amacımız misoprostol'un 2. ve 3. trimester gebeliklerin sonlandırılmasındaki etkinliğini araştırmaktır.

Yöntem

Eylül 1994 ile Mayıs 1995 tarihleri arasında SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Perinatoloji Servisi 'ne yatırılan ve indüksiyon yapılmasına karar verilen 77 gebe çalışmaya alındı. Uygulama saati ve tarihi kaydedilerek yarım tablet (100mikro gr) misoprostal (Cytotec-Searle Ali Raif) vagina arka forniksine spekulum yardımı ile konuldu. Sonraki dozlar, iki saat arayla peroral yarım tablet olarak doğum eylemi sonlanana kadar verildi. Canlı sağlıklı fetusa sahip gebeler sık aralıklı kardiyotokografi ile izlendiler. Görülen yan etkiler ,eylem süresi, kullanılan doz kaydedildi.

Bulgular

Değişik endikasyonlar nedeniyle indüksiyon yapılan toplam 75 hastanın %18'i(n=14) fetal distres geliştiği için sezaryen ile,%82'si(n=60) vajinal doğum ile sonlandırılmıştır. Vaginal yolla doğum yapan gebelerden en erken doğum 4.5 saatte, en geç doğum ise 23 saatte gerçekleşti. Tüm gebeler birlikte değerlendirildiğinde eylem suresi ortalama 9 saat idi ve ortalama misoprostol dozu 500 mikrogram idi.

Sonuç

İndüksiyon ajanı olarak daha ucuz, daha kolay uygulanabilen ve kullanımdaki diğer bir prostoglandin türevi olan dinoproston kadar etkin ve güvenli olan misoprostoi literatür ve bizim çalışmamız ışığında alternatif olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler

-