Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelikte Eswl ( Exra-Corporeal Shock Wave Lithotripsy). Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):48-48

Yazar Bilgileri

Sefa Kurt1,
Faik Koyuncu2,
Atilla Erler1,
Namık Demir3,
Ümit Sungurtekin2,
Soner Recai Öner1

  1. SSK Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
  2. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Manisa TR
  3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelik ve üriner sistemde taş hastalığı genelde az karşılaşılan bir durumdur. Ortalama insidans 1500 gebelikte 1 olarak belirtilmektedir (1). Konservatif sağıltım yeterli olmakta, nadiren cerrahi girişim gerekmektedir. 1980'ler de kullanıma giren, yüksek enerjili şok dalgalarının gebelikte üriner sistem taş hastalığı tedavisi için kullanıldığına dair literatür bilgisine rastlamadık. Sunulan olgu 6. gebelik haftasında üriner sistem taşı nedeniyle ESWL uygulanan ender gebelerden biridir. Ayrıca, monitorizasyonunda x-ray kullanılmasıyla da özellik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

-