Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal redüksiyon. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):51-51

Yazar Bilgileri

Akgün Yıldız,
Zeki Taner,
Özdemir Himmetoğlu

  1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Ovulasyon indüksiyonu ve asiste üreme tekniklerindeki gelişmeler ve uygulamaların yaygınlaşması, çoğul gebelik insidansında artışa neden olmuştur. Çoğul gebelikler ise fetüs sayısı ile artan oranda abortus ve immatür/prematür doğumu birlikte getirmektedir. Fetal redüksiyon, çoğul gebeliklerin ikiz gebeliğe indirilmesi ile risklerin ve perinatal mortalitenen azaltılmasına yardımcı bir metod olarak uygulama alanı bulmuştur.

Yöntem

IMG ile indüksiyon sonucu oluşan dördüz gebelikte, 10. gebelik haftasında ultrasonografi eşliğinde 20 G 6 spinal iğne ile transabdominal ponksiyon yapılarak fetal toraksa girilip 2 ml kadar 2 mFq/ml KCL enjekte edilerek asistoli sağlanmıştır. Bu işlem iki fetüse uygulanıp dördüz gebelik ikiz gebeliğe indirgenmiştir.

Bulgular

Önce ultrasonografi ile fetal sayı, FKA, amniotik keselerin yerleşimi gibi gebeliğe özgü parametreler değerlendirilip hangi fetüslerin redüksiyonuna gidileceği kararlaştırılmıştır. En kolay ulaşabilecek iki fetüs seçilerek ponksiyon yapılmış, ilk fetüste asistoli oluşunca yeni bir ponksiyon yapılmadan aynı hat üzerindeki ikinci fetüse ulaşılmış ve redüksiyon gerçekleştirilmiştir.

Sonuç

Ovulasyon indüksiyonu sonucu oluşan dördüz gebelikte iki fetüse redüksiyon uygulanmış ve ikiz gebeliğe indirgenen gebeliğin terme yakın bir süreye kadar devam etmesine olanak verilmeye çalışılmıştır. Redüksiyon uygulanan bu gebelik halen normal devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler

-