Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Perinatal geç tanı alan kongenital malformasyonlu olgularda etik sorunlar

A. Ecevit, Ş. Arsan, G. Sönmezışık, E. Çiftçi, A. Koç, F. Ertogan

Künye

Perinatal geç tanı alan kongenital malformasyonlu olgularda etik sorunlar. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):51-51

Yazar Bilgileri

A. Ecevit,
Ş. Arsan,
G. Sönmezışık,
E. Çiftçi,
A. Koç,
F. Ertogan

  1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.Son yıllarda prenatal tanı yöntemlerindeki tüm gelişmelere karşın, yurdumuzda gebe eğitiminin ve antenatal izlemin yetersiz olması nedeniyle konjenital malformasyonlar, intrauterin olarak geç tanımlanabilmektedir. İleri gebelik haftasında, ölümcül veya kalitesiz yaşama neden olabilecek konjenital malformasyonların saptanması kadın doğum ve yenidoğan uzmanlarını etik sorunlarla karşılaştırmaktadır. Ailenin istemediği ancak canlı doğması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilen bu hastalar, günlerce takip edilmektedir. Hastanemizde 1995yılında 32. gebelik haftasından sonra başvuran ve muitiple konjenital malformasyon tanımlanarak sonlandırma kararı alınan 3 olgu doğumu takiben yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenmiştir.

Olgular

Birinci olgu 32. haftada başvurmuş olup bu olguda ultrasonografide (USG) intrauterin büyüme geriliği (IUBG), mikrosefali, yarık damak, kompleks kardiyak anomali, parmaklarda polidaktili ve fleksiyon pozisyonu bulunmuş, kordosentez yapılmış, kromozom analizi sonucunda trisomi 18 saptanmıştır. Ailenin de onayı ile sonlandırma kararı alınmıştır. Canlı doğup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bu olgu 2. gün eksitus olmuştur.
İkinci olgu 34 haftalık başvurmuş, USG'de hidrosefali bulunmuş, tahliye kararı alınmış, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde de hidrosefaliye ilave olarak intrakranial kalsifikasyon, katarakt, organomegali, serumda rubella ve sitomegalovirüs (CMV) spesifik IgG yüksek titrede pozitif bulunmuş, intrauterin enfeksiyon tanısı ile izlenen hasta 15. günde eksitus olmuştur. Üçüncü olgunun 33. gebelik haftasında yapılan USG'sinde yarık dudak ve damak, kompleks kardiak anomali, ekstremitelerde rizomelik kısalık saptanarak, ailenin onayı ile sonlandırma kararı alınmış, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 38 gün izlenerek taburcu edilmiştir. 1995 Yılında doğan ve antenatal izlemin yetersiz olması nedeniyle geç tanımlanarak sonlandırma kararı alınan 3 olgu sunulmuştur. Bu olgular öncelikle prenatal tanının zamanında ve doğru konulmasının önemini göstermektedir.

Sonuç

Geç tanı alan bu tür hastalarda prenatal ve postnatal dönemdeki yaklaşımın, ailenin kararı ve yasalar gözönüne alınarak etik komisyonlarca tartışılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler

-