Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Erken gebelik Koryon Villus Örnekleri ile Term Plasenta Villuslarında BI İntegrin dağılımı ve elektron mikroskobik yapıları

Atilla Dağdeviren, F. Belgin Ataç, Esin Aşan, A. Nur Çakar, Figen Kaymaz, Meral Özgüç, Sevda Müftüoğlu, Sinan Yürüker, Ülken Örs, Banu Kendir, M. Sinan Beksaç

Künye

Erken gebelik Koryon Villus Örnekleri ile Term Plasenta Villuslarında BI İntegrin dağılımı ve elektron mikroskobik yapıları. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):53-53

Yazar Bilgileri

Atilla Dağdeviren1,
F. Belgin Ataç1,
Esin Aşan1,
A. Nur Çakar1,
Figen Kaymaz1,
Meral Özgüç1,
Sevda Müftüoğlu1,
Sinan Yürüker1,
Ülken Örs1,
Banu Kendir1,
M. Sinan Beksaç2

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Ankara TR
  2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Embriyolojik gelişmede, hücre-hücre ve hücre-ekstrasellüler matriks etkişimleri çok önemli rol oynar. Hücre adezyon moleküllerinin bir alt grubu olan integrinlerin hücre göçü, hücre iskeleti ve ekstrasellüler matriks elemanlarının düzenlenmesi, hücre-hücre etkileşimleri ve sinyal iletişminde etkili oldukları bilinmektedir. Plasenta, fetal gelişmede önemli rol oynayan bir elemandır. Ayrıca kendi gelişimi açısından da hücre-hücre, hücre-ekstrasellüler matriks etkileşimlerinin incelenmesi için uygun ve kolay elde edilebilir bir örnektir. Bu nedenle ileride çeşitli patolojik durumların değerlendirilebilmesi için bir temel oluşturmak amacıyla, β1 integrinlerin, gelişmenin erken ve geç evrelerine ait plasenta örneklerinde dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Doku örneklerinden alınan 6-8 mikron kalınlığındaki kriyostat kesitleri indirekt immünoperoksidaz yöntemi kullanılarak boyandı ve ışık mikroskobunda incelenerek fotoğraflandı. Koryon villus doku örnekleri, prenatal tanı amacıyla uygulanmış olan operasyon materyalinin ilgili laboratuarlar tarafından kullanılamayacak nitelikteki kısmından elde edilmiştir. Koryon villus doku örnekleri, rutin EM takip yöntemleri ile izlendi, ince kesitler Carl Zeiss EM 9 elektron mikroskobu ile incelenip fotoğraflandı.

Bulgular

α1-α6 ve β1 zincirlerinin plasenta villuslarındaki dağılımı ayrıntılı olarak saptandı. Erken dönemde trofoblast farklanması ve villus bağ dokusunun hücresel yapısı ince yapı düzeyinde değerlendirildi.

Sonuç

Normal plasenta villuslarındaki β1 integrin dağılımının diğer normal dokulardaki dağılımından çarpıcı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bulgularımız ileride çeşitli patolojik olgularda plasenta yapısının karşılaştırmalı incelenebilmesi için bir veri tabanı niteliğindedir. Elektron mikroskobik bulgular çok erken dönemde trofoblast farklanmasının olaylandığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

-