Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Tanatoforik cücelik : 3 Olgunun sunumu. Perinatoloji Dergisi 1999;7(2):167-167

Yazar Bilgileri

R. Soner Önder1,
Ahmet Güler1,
Sevil Seyhan2,
Dilek Aslan1,
Gülsen Derin1

  1. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Perinatoloji Kliniği İzmir TR
  2. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Patoloji Bölümü İzmir TR
Yazışma Adresi

R. Soner Önder, SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Perinatoloji Kliniği İzmir TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Tanatoforik cücelik fatal seyirli ve nadir görülen bir osteokondroplazidir. Karakteristik özellikleri kosta ve ekstremite kemiklerinde kısalık, femur şekil bozukluğudur. Görülme sıklığı 1:20000' dir. Bu yayında tanatoforik displazi tanısı koyduğumuz 3 olguyu sunuyoruz. Olguların 2'si 2. trimesterde, 1'i 3. trimesterde ultrasonografi ile tespit edildi. 2. trimesterde saptanan 2 olguda toraks hipoplazisi ve ekstremite kısalığı, 3. trimesterdeki olguda bunlara ek olarak hidrosefali de saptandı. Her 3 olgu da sonlandırıldıktan sonra radyolojik ve patolojik inceleme ile tanı doğrulandı. Bu çalışmada literatür ışığında tanatoforik displazinin diğer iskelet displazilerinden ayırıcı tanıları tartışılarak fetal malformasyonların tanısında ultrasonografinin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-