Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Genetik inceleme amaçlı yapılan girişimler için hasta bilgilendirme ve onam belgesi

Künye

Genetik inceleme amaçlı yapılan girişimler için hasta bilgilendirme ve onam belgesi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(5):245-245

Yazar Bilgileri

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Adı Soyadı:                                          Ev tel:

Adres:                                                  Cep tel:

Koryon Villüs Örneklemesi / Amniyosentez / Kordosentez gebeliğin 11-14/ 15-20. haftaları arasında genellikle kromozom anormalliği riski olan fetusların tanısı için uygulanan, 9-15 cm arasındaki iğneler ile fetusun eşinden / içinde bulunduğu sıvı dolu amniyon boşluğundan en fazla 15-20 mg (ml) / göbek kordonundan 1 ml kan örnek alınması işlemine verilen isimdir.

Ağrı olasılığı düşük olup genellikle ek uyuşturma işlemine gerek duyulmaz. Ultrasonografi incelemesini takiben cilt temizliği yapılır ve steril iğne fetusa zarar vermeyecek bir bölümden karın tabakalarının içinde ilerletilir. Elde edilen örnek genetik laboratuvarına gönderilir. Standart sonuç verme zamanı genellikle 15-20 gün (kordosentez için 5-6 gün) arasında değişir. Sonuç %99.5 oranında elde edilir, %0.5 oranında hücre üremesi gerçekleşmeyebilir. Verilecek genetik sonuç kromozom sayı ve yapı anormalliklerini gösterir, gen defektleri hakkında bilgi vermez.

İşleminden sonra %0.5 oranında fetusu kaybetme riski vardır. Ayrıca hafif kanama ve su gelmesi gözlenebilir. Genelde bu riskli dönem ifllem sonrası ilk dört haftayı kapsar.

Bu açıklamaların ışığında, anlaşılmayan bir husus kalmadığını düşünerek size yapılacak girişimi kabul ediyor musunuz?


Evet kabul ediyorum                              Hayır kabul etmiyorum


İmza:                                                        İmza:  


                               Tarih: ....../....../ 2006
-