Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte 11-15 hafta gebelikte 11-15 hafta umbilikal kord çapı nomogramı: Editöre mektup

Fikret Gökhan Göynümer

Künye

Gebelikte 11-15 hafta gebelikte 11-15 hafta umbilikal kord çapı nomogramı: Editöre mektup. Perinatoloji Dergisi 2008;16(1):41-41

Yazar Bilgileri

Fikret Gökhan Göynümer

  1. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Umbilikal Kord, Nomogram, 11-15 hafta

Sayın Editör, Gebelikte 11-15 Hafta Umbilikal Kord Çapı Nomogramı (Perinatoloji Dergisi 2007, 15; (2): 51-55 ) isimli makalemize yapılan katkı ve eleştiriler için teşekkür eder, aşağıdaki düzeltmelerin bu eleştirilere cevaben derginizde yer almasını rica ederiz.
1- Bu çalışmada tabakalı rasgele örnekleme tipi randomizasyon yapılmıştır. Tabakalandırmada gebelik haftası esas alınmıştır. Bu randomizasyon şeklinin, yöntemin istatistik bölümünde ifade edilmeliydi. Çalışma düzeninin yöntemi kesitsel olmalıydı. Prospektif kesitsel hatalı bir ifadedir.
2- Araştırmada seçilen örneklemin dermografik özelliklerini belirlemek için gravida, parite, yaş gibi çeşitli değişkenler kullanılmıştır.Bu değişkenler tanımlayıcı istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir.Ama bu istatistikler çalışmanın temel değil, yardımcı istatistikleridir. Gravida ve pariteyi oransal ölçek olarak adlandırabiliriz. Oransal ölçeklerde merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri; yaygınlık ölçüsü olarak da varyans, standart sapma ve standart hata kullanılır(1,2). Oransal ölçek her ne kadar nominal veya ordinal değişkene dönüştürülebilse de genelde dönüştürmek bilgi kaybına sebep olacağından yapılması uygun değildir (1). Ayrıca makale yazma tekniği açısından bilgi enflasyonuna yol açabileceğinden okuyucunun ana konuya yoğunlaşmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle yazının bulgular bölümünde, yüzde dağılımı ve verileri sınıflandırma yoluna gidilmemiştir.
3- Aralarındaki bağıntının araştırıldığı iki değişkenden birinin ordinal, ya da simetrik olmayan dağılım gösteren sayısal değişken olması durumunda, diğer değişkenin ölçüm skalası ne olursa olsun, Spearman tekniği ile bağıntı analizi yapılması uygundur (3). Bu ifade de yöntem bölümünün sondan bir önceki satırında yer almaktadır. Açıklayıcı olarak "basit doğrusal regresyon analizi" terimi de kullanılabilir.
4- Korelasyon katsayısının yazılması konusundaki eleştiriye katılıyoruz . Virgülden sonra iki rakam yer almalıdır.
5- Ayrıca makalemizde Tartışma bölümünün 2. paragraf 2. satırında yer alan " 2.87±0.52mm " değeri " 3.02±0.35" olarak, 5. satırda yer alan "...1.2mm..." değeri "0.7mm" olarak düzeltilmelidir. Benzer şekilde Tablo'daki 11. hafta karşılığına sırası ile 3.02 / 0.35 / 2.87 ve 3.16 yazılmalıdır.(Tablo 1) Sehven yapılmış olan bu yanlışlığın düzeltilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla Dr.Gökhan Göynümer
Kaynaklar
1) Akgül A.Verilerin organizasyonu ve gösterimi.In: Akgül A (Ed).Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları” 3.Baskı. Mustafa Kitabevi-2005; 64-6:
2) Özdemir O.Değişkenler ve özellikleri.In: Özdemir O (Ed).Medikal İstatistik 1.Baskı.Istanbul Medikal Yayıncılık-2005; 382-400:
3) Akgül A.Korelasyon analizi.In: Akgül A (Ed).Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları”3.Baskı .Mustafa Kitabevi-, 2005; 382-400:
Dosya / Açıklama
Tablo 1
Gebelik haftasına göre kordon çapı ortalaması ve standart sapması (düzeltme)