Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimester sonografik ve klinik gebelik haftası uyumunun cinsiyetlere göre karşılaştırılması

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

İlk trimester sonografik ve klinik gebelik haftası uyumunun cinsiyetlere göre karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):77-77

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin,
Murat Yayla

  1. International Hospital - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, International Hospital - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Tekil gebeliklerde 110/7–136/7 haftalar arasında yapılan ultrasonografik değerlendirmede baş-popo mesafesi (CRL) temel alınarak hesaplanan gebelik haftası ile klinik gebelik haftasının uyumunun cinsiyetlere göre karşılaştırılması.
Yöntem
2004–2010 yılları arasında birinci trimester taraması yapılmış olan, anatomik anomalisi bulunmayan ve son adet tarihi bilinen 528 spontane tekil gebelik değerlendirmeye alındı. [Klinik gebelik haftası – CRL’ ye göre ultrasonografik gebelik haftası] olarak ifade edilen fark (-1 /+ 1 gün); (-2 -7/+2+7 gün); (-8 altı/+8 üzeri gün) olarak 3 grupta değerlendirildi. Kız ve erkek fetüsler fark açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Ortalama anne yaşı 30.6 ± 3.7 idi. Ortalama gebelik haftası 12.5 ± 0.5 olarak saptandı. Erkek ve kız cinsiyetindeki [klinik gebelik haftası – CRL’ ye göre ultrasonografik gebelik haftası] fark grupları değerlendirildiğinde erkek cinsiyette 7 günlük sapma payı ile CRL ile gebelik tarihini saptama doğruluğun %95.6; kızlarda ise bu oranın %97.0 olduğu görüldü. Ancak, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuç
Birinci trimester ultrasonografik CRL ölçümleri ± 7 gün sapma payında yüksek oranda hesaplanan klinik gebelik haftası ile uyumluluk göstermektedir. Cinsiyetin bu oran üzerinde etkisinin olmadığı söylenebilir.
 
Anahtar Kelimeler

İlk trimester, fetüs, cinsiyet, ultrasonografi, biyometri

-