Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Olgu sunumu: omental yerleşimli levonorgestrel salan rahim içi sistem

Aytekin Aydın, Murat Gökhan Kinaş

Künye

Olgu sunumu: omental yerleşimli levonorgestrel salan rahim içi sistem. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):81-81

Yazar Bilgileri

Aytekin Aydın,
Murat Gökhan Kinaş

  1. Etimesgut Asker Hastanesi - Ankara TR
Yazışma Adresi

Aytekin Aydın, Etimesgut Asker Hastanesi - Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Rahim içi araç (RİA) dislokasyonu ciddi intra-abdominal komplikasyonlar ile sonuçlanabilir. Bunlar yapışıklıklar, perforasyonlar, kanamalar ve yaygın enfeksiyonlar gibi ciddi sorunları içermektedir. Bu nedenle disloke RİA bulunduğu yerden çıkarılmalıdır. RİA uygulanma öyküsü olan ve muayenede RİA ipinin görülmediği bir hastada uterus perforasyonu mutlaka hatırlanmalıdır. Bu sunumda amacımız omentuma disloke rahim içi aracın (RİA) yönetimini vurgulamaktır.Burada 35 yaşında G3P3 olan ve postpartum 6. haftada levonorgestrel salan rahim içi sistem (LNG-RİS) uygulanmış bir hasta sunulmaktadır. Hasta kliniğimize 4 aydır devam eden metroraji yakınması ile başvurdu. Vajinal muayene ve ultrasonografide LNG-RİS gözlenmemesi üzerine batın grafisi çekildi. Grafide pelvis arka duvarı sol sakroiliak eklem yakınında LNG-RİS ekosu saptanması üzerine uterusun perfore ve LNG-RİS’in batın içine yer değiştirmiş olduğu saptandı. Histeroskopik ve laparoskopik yaklaşım ile ancak intra-abdominal LNG-RİS’in tespit edilememesi üzerine laparotomiye geçildi. Laparotomide LNG-RİS omentuma tamamen gömülü olarak bulundu. Disloke LNG-RİS yerinden sorunsuz olarak çıkarıldı ve hasta şifa ile taburcu edildi.
Sonuç
RİA öyküsü olan bir kadında muayene esnasında RİA ipinin görülmediği, ultrasonografik incelemede de uterus içinde RİA'nın saptanamadığı durumlarda uterus perforasyonu ihtimali her zaman düşünülmelidir. RİA’nın batın içine yer değiştirdiği saptanırsa batın içindeki organlara potansiyel zararları düşünülerek, laparoskopik ya da laparotomik yaklaşım planlanmalıdır. Loğusalık döneminde LNG-RİS uygulanmasının uterin perforasyon ile bağıntısı ileri araştırmalarda ele alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Levonorgestrel salan rahim içi sistem, uterus perforasyonu, omentum
Anahtar Kelimeler

-