Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Kronik pelvik ağrı skorlamasının preterm eylem ve doğum şekli üzerine olan etkisi

Çağdaş Bayram, Mehmet A. Osmanağaoğlu, Turhan Aran, Süleyman Güven, Hasan Bozkaya

Künye

Kronik pelvik ağrı skorlamasının preterm eylem ve doğum şekli üzerine olan etkisi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):87-87

Yazar Bilgileri

Çağdaş Bayram,
Mehmet A. Osmanağaoğlu,
Turhan Aran,
Süleyman Güven,
Hasan Bozkaya

  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Trabzon TR
Yazışma Adresi

Çağdaş Bayram, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Trabzon TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmadaki temel amaç gebelik öncesi dönemde kronik pelvik ağrısı olan olgularda kronik pelvik ağrı skorunun preterm eylem ve doğum şekli ile olan ilişkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem 
Eylül 2009 - Aralık 2010 arasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Gebe Polikliniği’ne başvuran, gebe kalmadan önce kronik pelvik ağrı öyküsü veren ve görsel analog ölçeğe (VAS) göre 6 puan ve üzerini alan 57 olgu araştırma kapsamında değerlendirildi. Tüm olgularda total kronik pelvik ağrı skoru uluslararası pelvik ağrı değerlendirme formuna (UPADF) göre hesaplandı.
Bulgular
VAS’a göre ortalama pelvik ağrı skoru term grupta 7.33 ± 1.37, preterm grupta 7.90 ± 1.04 idi (p>0.05). Jinekolojik nedenlere bağlı olarak her iki grup arasında ovulasyon ağrısı skoru ortalaması, dismenore, adet kramplarının seviyesi skoru ortalaması, endometriyozis şüphesi sıklığı açısından, preterm grupta daha fazla saptandı (sırasıyla p<0.05, p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). Mesane dolu iken ağrı skoru ortalaması, idrar yaparken ağrı skoru ortalaması, “Acil sıkışıklığınız sizi rahatsız eder mi?” şeklindeki soruya “evet” yanıtı ve interstisyel sistit şüphesi sıklığı, preterm grupta daha fazla saptandı (sırasıyla p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). Kas-iskelet sistemine bağlı olarak her iki grup arasında kas/eklem ağrısı skoru ortalaması, bel ağrısı skoru ortalaması, oturma ile ağrı skoru ortalaması, preterm grupta daha fazla idi (sırasıyla p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). Total ağrı skoru ortalaması, term grupta 38.33 ± 12.94, preterm grupta 52.43 ± 12.60 idi (p<0.01). Grup I’de olguların %72’si vajinal doğum yaparken, grup II’de olguların % 62’si vajinal doğum yaptı (p>0.05). Sadece normal doğum yapan olgular değerlendirildiğinde, Grup I’in toplam UPADF ağrı skoru 39.69 ± 12.22 iken grup II’nin (preterm) toplam UPADF ağrı skoru 56.38 ± 10.21 idi (p<0.05).
Sonuç
Preterm doğum yapmış gebelerde, gebelik öncesi dönemde kronik pelvik ağrı skoru daha yüksek olarak bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler

Preterm eylem, kronik pelvik ağrı, sezaryen doğum, inflamasyon.

-