Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Antenatal dönemde tanı konan ve nadir görülen bir olgu: Fetal serebellar hemoraji

Zehra Kurdoğlu, Mertihan Kurdoğlu, E. Gülçin Ay

Künye

Antenatal dönemde tanı konan ve nadir görülen bir olgu: Fetal serebellar hemoraji. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):87-87

Yazar Bilgileri

Zehra Kurdoğlu,
Mertihan Kurdoğlu,
E. Gülçin Ay

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Mertihan Kurdoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Serebellar hemoraji doğum öncesi dönemde fetüste nadir görülen bir patolojidir. Fetal dönemde intrakraniyal hemorajinin muhtemel nedenleri arasında travma, asfiksi, enfeksiyonlar, vasküler bozukluklar, kanama diyatezleri, ilaç alımı, alloimmün ve izoimmün trombositopeni gibi nedenler bulunmaktayken serebelluma sınırlı hemorajili vakalarda ise etiyoloji genellikle belirsizdir.
Olgu
Olgumuzda gebeliğinin 29. haftasında yapılan obstetrik ultrasonografi ile fetal serebellar ekojenite saptanan ve yapılan fetal beyin manyetik rezonans görüntüleme ile serebellar hematom olarak değerlendirilen olguyu nadir görülen bir durum olması nedeniyle sunmayı amaçladık.
Sonuç
Serebellar hemorajiye, antenatal dönemde ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile tanı konulabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler

Fetal serebellar hemoraji, ultrasonografi, MRI

-