Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Kliniğimizdeki preeklampsi olgularına ait göz dibi bulguları ve retina dekolmanı

Zehra Kurdoğlu, Mertihan Kurdoğlu, Tekin Yaşar

Künye

Kliniğimizdeki preeklampsi olgularına ait göz dibi bulguları ve retina dekolmanı. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):87-88

Yazar Bilgileri

Zehra Kurdoğlu1,
Mertihan Kurdoğlu1,
Tekin Yaşar2

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
  2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Mertihan Kurdoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde son 5 yılda preeklampsi tanısıyla izlenen hastaların göz dibi bulgularını incelemek ve retina dekolmanı sıklığını belirlemek.
Yöntem
Eylül 2005 ile Eylül 2010 tarihleri arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde preeklampsi tanısı ile yatırılan ve göz hastalıkları konsültasyonu istenen 193 gebenin kayıtları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular
Göz dibi muayenesi yapılan preeklamptik gebelerde en sık görülen şikâyet baş ağrısı, epigastrik ağrı, gözlerde sinek uçuşması ve görmede azalma idi. Yüz kırk sekiz hastanın göz dibi muayene sonuçlarına ulaşılabildi; 98’inde göz dibi muayenesi normal olarak değerlendirilmişti; 50’sinde ise göz dibi muayenesi patolojik bulunmuştu. Anormal göz dibi muayenesi olan 50 gebenin 8’inde retina dekolmanı mevcuttu.
Sonuç
Preeklamptik gebelerde görme ile ilgili şikâyetlerin ayırıcı tanısında hipertansif retinopati ve ödem yanında retina dekolmanı da düşünülmelidir. 
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, eklampsi, retina dekolmanı

-