Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelikte saptanan ektopik böbrek: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):88-89

Yazar Bilgileri

Ali Kolusarı,
Numan Çim,
Çağdaş Özgökçe,
H. Güler Şahin,
Mansur Kamacı

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Ali Kolusarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebeliğin 2. trimesterinde saptanan ve postpartum ileri değerlendirmesi sonucunda maternal pelvik yerleşimli böbrek tespit edilen olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Olgu sunumu
Yirmi yaşında gravida:1 parite:1 yaşayan çocuk sayısı:1 olan, gebeliğin 2. trimesterinde yapılan ultrasonografide sağ adneksiyel alanda 7x5 cm boyutlarında solid ve kistik yapıları olan kitle izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede sağ adneksiyel alanda 76x56 mm boyutunda solid ve kistik komponentler içeren, solid komponentleri kontrast tutulumu gösteren lezyon saptandı. Normal vajinal yoldan doğum yapan hastanın postpartum bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri sonucunda her iki overin normal olup, lezyonun sağ böbrek olduğu tespit edildi.
Sonuç
Gebelikte adneksiyel kitlesi olan genç kadınlarda ayırıcı tanıda ektopik böbrek akılda bulundurulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler

Gebelik, adneksiyel kitle, pelvik böbrek

-