Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İzole levokardi: Prenatal tanı, tedavi ve yönetim

Hanım Güler Şahin, Tuna Dalbudak, Ertan Adalı, Numan Çim, Mansur Kamacı

Künye

İzole levokardi: Prenatal tanı, tedavi ve yönetim. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):89-89

Yazar Bilgileri

Hanım Güler Şahin,
Tuna Dalbudak,
Ertan Adalı,
Numan Çim,
Mansur Kamacı

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Hanım Güler Şahin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İzole levokardi tanısı almış ve miadında normal spontane vajinal yolla doğumu gerçekleştirilmiş bir vakaya yönelik yaklaşımı sunmayı amaçladık.
Olgu
Gebeliğin 26. haftasında hastanemize başvuran, gravida 3 parite 2 olan hastaya yapılan ayrıntılı ultrasonografide (USG) karaciğerin sol, dalak ve midenin sağ yerleşimli olduğu fetal kalbin normal sol yerleşimli olduğu tespit edildi. İleri fetal görüntüleme için yapılan manyetik rezonans (MR) incelemede bu bulgular teyit edildi. Ek fetal anomaliye rastlanmadı. Gebe miadında normal spontane vajinal yolla doğurdu. Bebek şu anda 6. ayında ve sağlıklıdır.
Tartışma
İzole levokardi, kalbin normal sol yerleşimli, abdominal organların ise inversus halinin izlendiği nadir görülen situs anomalisidir. Bu anomaliye dair çocuk ve yetişkinlerde kompleks kardiyak defektlerin eşlik edebileceğini belirten yayınlar olmasına rağmen, prenatal tanısına dair kısıtlı literatür bulunmaktadır. İzole levokardili hastalarda ek fetal kardiyak anomalilere ek olarak visseral organların ve bağırsakların malposizyonuna bağlı oluşabilecek barsak obtrüksiyonları gibi hayatı tehdit edici komplikasyonlar görülebileceğinden prenatal tanı önemlidir.
Sonuç
Fetal USG ile situs anomalilerinden şüphelenilmesi durumunda, abdominal organların anatomisi hakkında daha fazla bilgi elde etmek için MR ile görüntüleme de uygun olabilir. 
Anahtar Kelimeler

İzole levokardi, situs inversus, prenatal tanı

-