Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Erken başlangıçlı HELLP sendromu: İki olgu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):89-89

Yazar Bilgileri

Hanım Güler Şahin,
Mansur Kamacı,
Ertan Adalı,
Numan Çim,
Tuna Dalbudak

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Ertan Adalı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yirminci gebelik haftasından önce saptadığımız 2 vakayı erken başlangıçlı HELLP sendromu olarak sunmayı amaçladık.
Olgu
Gebeliklerinin 19. ve 17. haftalarında kontrol altına alınamayan hipertansiyon tanısı ile sırasıyla 34 yaşında gravida 8, parite 6 ve 40 yaşında gravida 16, parite 11 olan iki vaka hastanemize gönderilmişti. Klinik ve laboratuvar bulguları ışığında, vakalarda HELLP sendromu tanısı konuldu. Gebelikleri abortus ile sonlandırılan hastalar, izlemde normale dönüp şifa ile taburcu edildi.
Tartışma
HELLP sendromu intavasküler hemoliz, trombositopeni, karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden ciddi bir durumdur. Genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra gelişmekte olup öncesinde nadiren görülmektedir.Anne hayatını tehdit etme potansiyelinden dolayı, gebeliğin 20. haftasından önce bile bu sendromun klinik ve laboratuvar bulguları ile uyumlu olarak gelen hastalarda erken tanı ve tedavi açısından klinisyenler dikkatli olmalıdır. 
Anahtar Kelimeler

HELLP sendromu, gebelik, preeklampsi

-