Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Glob vezikal ve uterus torsiyonu saptanan grandmultipar olgunun acil sezaryenle doğumu

Mansur Kamacı, Şerif Aktın, Ali Kolusarı, Mertihan Kurdoğlu, Ümmühan Coşkun Erol, Ertan Adalı

Künye

Glob vezikal ve uterus torsiyonu saptanan grandmultipar olgunun acil sezaryenle doğumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):91-92

Yazar Bilgileri

Mansur Kamacı,
Şerif Aktın,
Ali Kolusarı,
Mertihan Kurdoğlu,
Ümmühan Coşkun Erol,
Ertan Adalı

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Mansur Kamacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Doğum eyleminde uzamış ikinci evreye ikincil glob vezikal ve uterin torsiyonu gelişiminin tartışılması
Olgu
G8P7A1Y2, 35 yaşındaki gebe baş-pelvis uyumsuzluğu + tam servikal açıklık + üriner retansiyon (glob vezikal) tanıları ile hava ambulansı ile hastanemize sevk edildi. Yapılan muayenede 38 hafta ile uyumlu fetüste fetal distres saptanması üzerine sezaryen planlandı. Genel anestezi altında Pfannenstiel insizyonla batına girildiğinde eksplorasyonda; mesanenin glob oluşumuna ikincil umbilikus seviyesinin üstüne çıktığı görüldü. Palpasyon ve inspeksiyon sırasında yaklaşık 120 derecelik uterin torsiyon saptanması üzerine, uterin eksteriorizasyonu takiben torsiyonu düzeltildi. Eksplorasyonda uterus, fallopian tüpler ve overlerde anormal renk değişikliği saptanmadı. Daha sonra uterin alt segment transvers kesi yapıldı. Baş prezentasyonlu, canlı tek fetüs (Apgar skorları 1 ve 3; 3650 g) ayaklarından çekilmek suretiyle doğurtuldu. Usulüne uygun olarak ameliyat tamamlandı. Perioperatif komplikasyon gelişmedi.
Sonuç
Multipar gebelerde uzamış ikinci evre, fetal basıya ikincil glob vezikal ve muhtemelen buna bağlı uterin torsiyona yol açabilir.
Anahtar Kelimeler

-