Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Tersiyer bir merkezde maternal mortalite

Ahmet Yalınkaya, Berrin Balsak, Serdar Başaranoğlu

Künye

Tersiyer bir merkezde maternal mortalite. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):92-93

Yazar Bilgileri

Ahmet Yalınkaya,
Berrin Balsak,
Serdar Başaranoğlu

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Ahmet Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı tersiyer bir merkez olan üniversite hastanemizde tespit edilen maternal mortalite oranını belirlemektir.
Yöntem
Bu çalışmada Ekim 2001 ile Aralık 2010 yılları arasında üniversite hastanemizde görülen maternal mortalite kayıtları temel alındı. Ekim 2001 tarihinden itibaren hastanemizde ölen anneler, ulaşabildiğimiz kadarıyla oluşturduğumuz “maternal mortalite defterine” kayıt edilmektedir. Bu çalışma için tüm bilgiler maternal mortalite defteri kayıtlarından oluşturuldu. Hastaların yaşları, gebelik yaşları, geldiği iller, maternal mortalite nedenleri, öldüğü klinikler, eğitim durumları ve tedavileri değerlendirildi. Hastaların kliniğimize kabulünde genel durumları, uygulanan medikal ve cerrahi tedavileri değerlendirildi.
Bulgular
 Dokuz yıl-üç aylık sürede 165 annenin, gebelikleri sırasında çeşitli nedenlerden dolayı öldüğü tespit edildi. Bu dönem içerisinde kliniğimizde yaklaşık 20.438 doğum gerçekleşmişti. Maternal mortalite oranı (MMR) 100.000’de 807 olarak hesaplandı. Ortalama maternal yaş 31.2±7.5 (dağılım, 18-52), gravida 4.7±3.6 (dağılım, 1-20), parite 3.8±3.5 (dağılım 0-18), abortus sayısı 0.3±0.8 (dağılım, 0-4) ve yaşayan sayısı 3.3±3.1 (dağılım, 0-14) olarak bulundu. Anne ölümlerinin %48.5’i kliniğimizde, geri kalanlar ise diğer servislerde gerçekleşmişti. Ölen annelerin %90.1’i okur-yazar değildi ve sadece bir kadın üniversite mezunu iken %6.6’sı ilkokul mezunu, %2.6’sı ise sadece okur-yazardı. Maternal mortalitenin en sık nedenleri içerisinde hipertansif hastalıklar ve komplikasyonları, postoperatif ve postpartum kanamalar ile enfeksiyonlar ilk üç sırayı oluşturmaktaydı
Sonuç
Maternal mortalite hastanemizin ve Diyarbakır bölgesinin önemli problemlerinden biridir ve dolayısıyla bu sonuçlar bölgemizde maternal mortalitenin hala yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler

Maternal mortalite oranı, tersiyer merkez

-