Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sezaryen srasında jinekolojik operasyon uygulanan olguların retrospektif analizi

Selami Erdem, Sezin Vural, Berrin Balsak, Ahmet Yalınkaya

Künye

Sezaryen srasında jinekolojik operasyon uygulanan olguların retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):93-93

Yazar Bilgileri

Selami Erdem,
Sezin Vural,
Berrin Balsak,
Ahmet Yalınkaya

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Selami Erdem, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmanın amacı sezaryen sırasında jinekolojik operasyon uygulanan olguların sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.
Materyal ve Metod
Kliniğimizde 01.01.2007- 31.12. 2010 tarihleri arasında sezaryen sırasında miyomektomi, unilateral salpingo-ooferektomi ve uterin septum rezeksiyonu uygulanan olguların yaşı, gravida, parite, preoperatif ve postoperatif hematokrit sonuçları değerlendirildi
Bulgular
Dört yıllık sürede sezaryen sırasında 96 (%1.77) hastaya sırasıyla miyomektomi 66 (%68.75), uterin septum rezeksiyonu 15 (%15.62), ovaryan kistektomi 15 (%15.62) ve unilateral salpingo-ooferektomi (%5.20) uygulandığı tespit edildi. Olguların ortalama yaşı 30.1±6.2 (dağılım, 18-43), preoperatif hematokrit ortalaması 35.1±3.90 (dağılım, 27-44), postoperatif hematokrit ortalaması 31.6±3.5 (dağılım, 25-42) bulundu. Bu dönem içerisinde toplam 9900 doğum gerçekleşmişti. Bunlardan 4500’ü (%45.5) vajinal ve 5400’ü (%54.5) ise sezaryen doğumdu. Uterin septum rezeksiyonu yapılan hastaların ortalama yaşının daha küçük ve paritesinin daha düşük olduğu saptandı. Hiçbir hastada erken ya da geç komplikasyon saptanmadı. Jinekolojik operasyon uygulanan hiçbir hastaya kan transfüzyonu ve relaparotomi uygulanmamıştı
Sonuç
Sezaryen sırasında özellikle miyomektomi ve septum rezeksiyonundan kanama riski nedeni ile endişe duyulmaktadır, ancak bulgularımız bunu desteklememektedir. Uygun olgular ve koşullar seçilmek kaydı ile sezaryen sırasında diğer operasyonların güvenle yapılabileceği ve ikinci bir ameliyatın önlenebileceğini düşünmekteyiz.  
Anahtar Kelimeler

Sezaryen, jinekolojik operasyonlar, hemoraji

-