Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta previa olgularının retrospektif analizi

Sezin Vural, Selami Erdem, Berrin Balsak, Ahmet Yalınkaya

Künye

Plasenta previa olgularının retrospektif analizi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):93-93

Yazar Bilgileri

Sezin Vural,
Selami Erdem,
Berrin Balsak,
Ahmet Yalınkaya

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Sezin Vural, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmanın amacı plasenta previa olgularının maternal ve fetal sonuçlarını retrospektif olarak analiz etmektir.
Yöntem
Kliniğimizde Ocak 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında doğumu gerçekleşen 9682 gebelikten, 225 olguda plasenta previa olgusu retrospektif olarak incelendi. Plasenta previa olgularının ortalama yaş, gravida parite ve yaşayan çocuk sayıları saptandı; gebelik haftaları, çoğul gebelik sayıları, neonatal ağırlıkları, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, daha önceki doğum şekilleri ve geçirdiği sezaryen sayıları belirlendi. Plasental implantasyon, yerleşim anomalileri ve histerektomi oranları belirlendi.
Bulgular 
Çalışmamızda, plasenta previa insidansı %2.32 olarak bulundu. Plasenta previa olgularında ortalama yaş 31.0±6.2 (dağılım, 17-46), gravida 4.8±2.7 (dağılım, 1-12), parite 3.3±2.4 (dağılım, 0-10) ve yaşayan çocuk 3.1±2.2 (dağılım, 0-10) olarak bulundu. Olguların %86.2’sinde plasenta previa totalis tipi saptandı. Plasental implantasyon anomalisi %12 oranda saptandı. Ortalama gebelik haftası 34.1±3.3 (dağılım, 30-39) idi. Olguların %31.1’i eski sezaryenli idi. Tüm olgulara sezaryen uygulanırken, %9.3’üne masif kanama nedeniyle sezaryen histerektomi ve olguların %3.5’ine de bilateral hipogastrik arter ligasyonu uygulandı. Maternal anemi nedeniyle olguların %36’sına değişik miktarlarda kan transfüzyonu yapıldı. Olguların %4’ünde ikiz gebelik mevcuttu. Ortalama yenidoğan ağırlığı tekillerde 2396±762 g (dağılım, 600-4250 g), ortalama 1. dakika Apgar skoru 4.9±1.8 (dağılım, 0-9) ve 5. dakika Apgar skoru 7.2±2.1 (dağılım, 0-10) olarak bulundu.Yüksek gravida, parite ve geçirilmiş sezaryen plasenta previa için en önemli risk faktörleridir. Sezaryen ile doğum yapmış plasenta previa olgularında plasental implantasyon anomalileri oranı artmaktadır. Plasenta previa olgularında erken doğum ve fetomaternal ciddi komplikasyonlar sık görülmektedir. Plasenta previa fetüs ve anne için hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden, özellikle üçüncü trimester başından itibaren takip ve tedavisinin, doğabilecek tüm komplikasyonlara karşı yeterli ekipmana ve donanıma sahip merkezlerde yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler

Plasenta previa, risk faktörleri, plasental implantasyon anomalileri

-