Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İn vitro fertilizasyon sonrası ve spontane ikizlerde ikinci trimester uterin arter impedans değerlerinin karşılaştırması

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

İn vitro fertilizasyon sonrası ve spontane ikizlerde ikinci trimester uterin arter impedans değerlerinin karşılaştırması. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):96-96

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin,
Murat Yayla

  1. International Hospital - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, International Hospital - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İn vitro fertilizasyon (IVF) sonrası ve spontane ikizlerde ikinci trimester uterin arter impedans değerlerinin saptanması ve karşılaştırması amaçlandı.
Yöntem
Retrospektif olarak Mayıs 1999 ve Ocak 2011 tarihleri arasında taraması yapılmış olan anatomik anomali, biyokimyasal değer anormalliği, aile öyküsünde genetik hastalığı olmayan spontane ve IVF ikiz gebelikleri incelendi.
Bulgular
Toplam 101 ikiz gebelik olgusu değerlendirmeye alındı. Bunların %77.2’si IVF sonrası olup ortalama gebelik süresi 22.4 ± 3.3 hafta idi. Spontane ikizlerin ortalama gebelik süresi ise 21.5 ± 3.6 hafta idi. Gruplar arasında ortalama gebelik süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Ortalama uterin arter impedans ölçümleri IVF ve spontane ikizlerde sırasıyla 0.82 ± 0.28 ve 0.97± 0.29 olarak saptandı. Ortalama uterin arter impedans değeri IVF grubunda anlamlı olarak düşüktü (p<0.05).
Sonuç
Uterin arter impedans değerleri IVF sonrası ikiz gebeliklerde, spontane gebeliklere göre anlamlı olarak daha düşük olma eğilimindedir.
 
Anahtar Kelimeler

Doppler, ultrasonografi, uterin arter, impedans, ikiz

-