Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İn vitro fertilizasyon ve spontane ikizlerde koriyonisite dağılımı

Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

İn vitro fertilizasyon ve spontane ikizlerde koriyonisite dağılımı. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):96-96

Yazar Bilgileri

Nida Ergin,
Murat Yayla

  1. International Hospital - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Nida Ergin, International Hospital - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İn vitro fertilizasyon (IVF) sonrası ve spontane ikizlerdeki koriyonisite dağılımının saptanması amaçlandı.
Yöntem 
Mayıs 1999 ve Ocak 2011 tarihleri arasında taraması yapılmış olan anatomik anomali, biyokimyasal değer anormalliği, aile öyküsünde genetik hastalığı olmayan spontane ve IVF ikiz gebelikleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular
Toplam 183 ikiz gebelik olgusu değerlendirmeye alındı. Spontane ikizlerin %72.8’i diamniyotik dikoryonik ve %27.2’si diamniyotik monokoryonik iken IVF ikizlerinin %90.9’u diamniyotik dikoryonik, %7.7’si diamniyotik monokoryonik ve %1,4’ü monoamniyotik monokoryonik olarak saptandı.
Sonuç
Gebe popülâsyonumuzda IVF sonrası ve spontane ikizlerin koriyonisite açısından dağılımlarının farklılık göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler

IVF, ikiz, koryonisite, ultrasonografi, fetüs

-