Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkizlerin ikinci trimester biyometrik değerlerinin karşılaştırılması

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

İkizlerin ikinci trimester biyometrik değerlerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):97-97

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin,
Murat Yayla

  1. International Hospital - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, International Hospital - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İkinci trimester ultrasonografik değerlendirmesinde elde edilmiş biyometrik değerlerin ikizler arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Retrospektif olarak Mayıs 1999 ve Ocak 2011 tarihleri arasında taraması yapılmış olan anatomik anomali, biyokimyasal değer anormalliği, aile öyküsünde genetik hastalığı olmayan spontane ve in vitro fertilizasyon (IVF) sonrası ikiz gebelikler değerlendirmeye alındı. Ultrasonografi (USG) parametreleri eksik olanlar değerlendirme dışı bırakıldı. Fetüslerin USG taramaları sonucunda elde edilen biyometrik değerleri 16-20 ve 20-24 haftalar için ve gebeliğin IVF sonrası veya kendiliğinden gerçekleşmiş olmasına göre karşılaştırıldı.
Bulgular
Toplam 280 ikiz gebelik olgusu değerlendirmeye alındı. Ortalama anne yaşı 31.3 ± 4.6 yıl idi. Gebeliklerin %79.9’una IVF uygulanmıştı. Birinci fetüste prezantasyon ağırlıklı olarak baş (%55.9) ve makat (%30.1) iken 2. fetüste prezantasyon dağılımı; transvers (%41.2), baş (%29) ve makat (%27.6) şeklindeydi. Birinci fetüste plasenta yerleşimi %48.9 anterior ve %40.3 posterior iken 2. fetüste plasenta %37.6 anterior ve %44.6 posterior yerleşimliydi. Değerlendirilen ikizlerin biyometri değerleri tabloda mevcuttur. Parametreler arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç
İkinci trimesterde (16-24 hafta) ikiz gebeliklerin prenatal ultrasonografik değerlendirmesi sırasında elde edilen biyometrik değerler, gebeliğin IVF sonrası olup olmamasına göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
Anahtar Kelimeler

İkiz gebelik, ultrasonografi, biyometri, IVF

-