Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Tekil gebeliklerde birinci trimester fetal nazal kemik ölçümleri

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

Tekil gebeliklerde birinci trimester fetal nazal kemik ölçümleri. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):97-98

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin,
Murat Yayla

  1. International Hospital - İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, International Hospital - İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Tekil gebeliklerde birinci trimester fetal nazal kemik ölçümlerinin gebelik haftalarına göre persentil dağılımlarının saptanması amaçlandı.
Yöntem
Retrospektif olarak 2004 ve 2010 tarihleri arasında taraması yapılmış olan anatomik anomali, biyokimyasal değer anormalliği, aile öyküsünde genetik hastalığı olmayan spontane tekil gebelikler değerlendirmeye alındı. 11, 12 ve 13. gebelik haftaları için fetal nazal kemik ölçümlerinin persentil değerleri saptandı.
Bulgular
Dâhil edilen 1762 tekil gebeliğin %99.6’sında nazal kemik görüntülenmişti; bunların %16.5’inde nazal kemik sadece var ya da yok olarak not edilmiştir. Ortalama anne yaşı 29.7±4.5 yıl ve ortalama gebelik haftası 12.5 ± 0.6 idi. Nazal kemik ölçümlerinin medyan değerleri 110/7–116/7, 120/7–126/7 ve 130/7–136/7gebelik haftaları için sırasıyla 1.7, 1.9, ve 2.2 mm olarak saptandı. Nazal kemik uzunluğu (NBL) ilerleyen gebelik haftası ve artan CRL ile artmaktaydı (NBL (mm) = [0.298 x Gebelik Haftası)] – 1.779, R2 = 0.318; p < 0.001 ve NBL (mm)= [0.023 x CRL (mm)] + 0.520, R2 = 0.331; p < 0.001)
Sonuç
Gebe popülasyonumuzda birinci trimester nazal kemik ölçümlerinin medyan değerleri 11, 12 ve 13. gebelik haftaları için sırasıyla 1.7, 1.9, ve 2.2 mm olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler

Nazal kemik, fetüs, birinci trimester, ultrasonografi, persentil

-