Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta perkreta tesbit edilen bir olgunun sunumu

Ali Kolusarı, Mertihan Kurtoğlu, Erkan Elçi, Mansur Kamacı

Künye

Plasenta perkreta tesbit edilen bir olgunun sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):102-102

Yazar Bilgileri

Ali Kolusarı,
Mertihan Kurtoğlu,
Erkan Elçi,
Mansur Kamacı

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Ali Kolusarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Plasenta previa totalise eşlik eden plasenta perkretalı olgunun sunulması ve yaklaşımın tartışılması
Olgu
Gebeliğin 38. haftasında, daha önce üç kez sezaryen olan ve kontrol amacı ile kliniğimize başvuran gebenin yapılan ultrasonografisinde plasenta previa totalis ve şüpheli plasental invazyon anomalisi saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme, plasenta previa totalis dışında normal rapor edildi. Sezaryen operasyonu sırasında plasenta perkreta hali izlendi. Hastaya mesane diseksiyonu ve total histerektomi uygulandı.
Sonuç 
Plasenta previa totalis olan vakalarda şüpheli ultrasonografi bulgularında invazyon anomalisi düşünülmeli ve operasyon öncesi gerekli hazırlıklar yapılıp hastalara multidisipliner şekilde yaklaşılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler

Plasenta previa, plasenta perkreta, peripartum histerektomi

-