Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Doğum yöntemi tercihi: Normal doğum mu? Sezaryen mi?

Burcu Dinçgez, Ebru İnci Coşkun, Refika Genç Koyucu, Yavuz Tahsin Ayanoğlu

Künye

Doğum yöntemi tercihi: Normal doğum mu? Sezaryen mi?. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):102-103

Yazar Bilgileri

Burcu Dinçgez1,
Ebru İnci Coşkun1,
Refika Genç Koyucu2,
Yavuz Tahsin Ayanoğlu1

  1. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
  2. Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İstanbul TR
Yazışma Adresi

Burcu Dinçgez, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Son yıllarda ülkemizde sezaryen en sık yapılan cerrahi girişimlerden biri halini almıştır. Gebelerin normal doğumla ilgili çeşitli endişeleri ve sağlık çalışanlarından kaynaklanan bazı sebepler ile sezaryen sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada hastanemize başvuran gebelerin hangi doğum yöntemini tercih ettiklerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem
Ekim-Aralık 2010 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran 700 gebeden anket metodu kullanılarak demografik özellikleri, obstetrik öyküleri, doğum yöntemi tercihleri ve nedenleri öğrenildi.
Bulgular
Çalışmaya alınan gebelerin ortalama gebelik haftası 30.8, ortalama yaşı ise 28.6 yıl idi. Gebelerin büyük çoğunluğu Marmara (n=221) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndendi (n=178). Gebelerin 283’ü ilköğretim, 122’si lise, 23’ü üniversite mezunu olmakla birlikte 272’si hiç okula gitmemişti. Çalışmaya alınan hastaların 192’si primigravid idi. Gebelerin 513’ü doğum yöntemi olarak normal doğumu, 187’si ise sezaryeni tercih ettiğini belirtti. Primigravid gebelerin 150’si normal doğumu, 42’si sezaryen ile doğumu; multipar gebelerin 363’ü normal doğumu, 145’i ise sezaryen ile doğumu istemekteydi. Primigravid gebelerin sezaryen olmayı isteme nedenleri; %35.7 ile doğum ağrısından korkma, %23.8 ile bebeğine bir şey olacağı korkusu, %19 ile normal doğumu yapamayacağına inanma, %11.9 ile kanama korkusu, %4.8 ile cinsel yaşamının etkileneceği korkusu ve %4.8 ile çevreden duyulan yorumlar sonucu oluşan çeşitli korkulardı. Multipar gebelerin %51’i tüp ligasyonu isteği nedeniyle, %42.8’i sezaryen sonrası normal doğum yapamayacaklarına inandıkları için, %2.7’si doğum ağrısından korktukları için, %2.1’i bebeğine bir şey olacağından korktuğu için, %1.4’ü normal doğumu beceremeyeceğine inandıkları için, 1 kadın kanama korkusu, 2 kadın ise cinsel yaşamının etkileneceğini düşündüğü için sezaryenle doğumu istemektedir. Primigravidlerin %27.3’ü ameliyat ve anestezi komplikasyonlarından korktuğu için, %72.7’si daha sağlıklı olduğuna inandıkları için, multiparların %60.7’si diğer çocuklarının bakımı aksayacağı için, % 39.3’ü daha sağlıklı bulduğu için normal doğumu tercih etmiştir.
Sonuç 
Çalışmamızda gebelerin sezaryen isteme oranı %26.7 olarak bulunmuştur. Sezaryen isteme nedenlerinin başında doğum ağrısından korkma, bebeğe zarar geleceği korkusu ve normal doğum yapamayacağına inanma gelmektedir. Primigravid ve multiparlarda sezaryen isteği nedenleri farklılık göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler

Doğum yöntemi, normal doğum, sezaryen, elektif sezaryen

-