Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Terme ulaşan bir bikornuat uterus olgusu ve yönetimi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):103-104

Yazar Bilgileri

Okan Özden,
İsmet Gün,
Cem Kızılaslan,
Nuri Kaya,
Anıl Saygı,
Ercüment Müngen

  1. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - TR
Yazışma Adresi

İsmet Gün, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Uterus, embriyogenez döneminde iki paramezonefrik kanalın füzyonu ile oluşur. Bu süreçteki aksaklık sonucu oluşan müllerian kanal anomalileri infertilitenin nadir fakat tedavi edilebilen nedenlerindendir. Müllerian kanal anomalisi mevcut olan hastalar spontan abortus, preterm eylem, fetal büyüme kısıtlılığı, fetal malpozisyon ve plasental anormallikler açısından yüksek risk altındadırlar. Biz gebeliği terme ulaştırılan bikornuat uterus vakasını sunmayı amaçladık.
Olgu
İlk gebeliğinde 22 hafta immatür erken ölü doğum yapan, takiben ultrasonografi ve histerosalpingografi sonrası muhtemel bikornuat uterus veya uterin septus ön tanısı konulan kadının rutin laboratuvar sonuçları normaldi. Histeroskopik girişim planlanan hasta bu esnada spontan gebe kaldı. Geç abort ve erken doğum riskini azaltmak amacıyla hastaya haftalık 500 mg hidroksiprogesteron kaproat tedavisi planlandı. Terme kadar yapılan takiplerinde gebeliğin seyrini etkileyecek herhangi bir patoloji saptanmadı. Gebeye 38. haftada makadi prezantasyon, uterin anomali ve “poche menfiliği” endikasyonları ile acil sezaryen uygulandı. 1. ve 5. Dakika Apgar skorları 7/9 olan 2950 g ağırlığında bir kız bebek doğurtuldu. Miyometrium sütürasyonu sonrası yapılan inspeksiyonda bikornuat uterus hali izlendi. Anne ve bebek postoperatif ikinci günde taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç
Kadın genital sistemi müllerian kanal ve ürogenital sinüs orijinlidir. Bu yüzden hastalar eşlik eden diğer anomaliler yönünden mutlaka araştırılmalıdır. Özellikle müllerian kanal malformasyonlarına eşlik eden renal anomali insidansı %20 olarak bildirilmiştir. Bizim vakamızda ek patoloji saptanmamıştır. Bikornuat uterus gebeliklerinde, gebeliğin devamı ve doğum yönetimi konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Genel olarak canlı doğum oranı %68’lerdedir. Bizim vakamızda bikornuat uterusa bağlı 22 haftalık erken ölü doğum öyküsü mevcuttu. Genç kadınlarda bikornuat uterus ve tek gebelik kaybı hikâyesinin cerrahi tamir endikasyonu tartışmalıdır. Genel yaklaşım uzun süreli infertil ve tekrarlayan abort durumlarında cerrahi yaklaşım şeklindedir. Biz de vakamızda hastaya cerrahi tedavi önermedik. Fakat, spontan üçüncü gebeliği takiben erken doğumu önlemek amaçlı haftalık 500 mg hidroksiprogesteron kaproat tedavisi başladık.
Sonuç
Sonuç olarak bikornuat uterus vakalarında geç abort ve erken doğumlara sık rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu vakalarda progesteron tedavileri gebeliğin devamına katkıda bulunarak canlı doğum ağırlığının artmasını sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler

Bikornuat uterus, müllerian kanal anomalileri, tekrarlayan gebelik kayıpları, preterm doğum

-