Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Anne hayatını tehdit eden nöromüsküler bir hastalık: Myastenia gravis

Refah Sayın, Zehra Kurdoğlu, Mansur Kamacı

Künye

Anne hayatını tehdit eden nöromüsküler bir hastalık: Myastenia gravis. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):107-107

Yazar Bilgileri

Refah Sayın1,
Zehra Kurdoğlu2,
Mansur Kamacı2

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Van TR
  2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Vanr TR
Yazışma Adresi

Mansur Kamacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Vanr TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Miyastenia gravis, yorulmakla artan ve antikolinesterazlarla kısmen veya tamamen düzelen kas zaafı ile karakterize, postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilkolin reseptörlerinin hedef alındığı otoimmün kökenli bir hastalıktır. Solunum krizi nedeniyle doğal seyrinde mortalitesi yüksek olan bu hastalık nöromusküler hastalıklar arasında özel bir öneme sahiptir.

Olgu

Otuz bir yaşında yaklaşık 7 yıl önce Miyastenia gravis tanısı alan 30 haftalık gebeyi sunmayı amaçladık. Hasta Nöroloji kliniğine solunum sıkıntısı, sağ gözde daha belirgin olmak üzere her iki gözde pitozis, yorulma ve diplopi şikâyetleri ile başvurmuştu. Gebeliğinin 10. haftasından sonra tedavisini kendi isteği ile kesen hastanın şikâyetlerinde artış olması üzerine hospitalize edildi. Tedavide pridostigmin 60 mg 5x1 P.O. ve 16 mg 1x1 P.O. kortikosteroit başlandı. Hastanın şikâyetlerinde düzelme olması ve doğum eyleminin başlaması üzerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne devredildi. Termde normal spontan vajinal yolla doğum yaptırılan hastada ve bebeğinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç

Miyastenia gravis tedavi edilmediğinde mortal olabilen bir hastalık olmasına karşın multidisipliner yaklaşım ile bu hastaların gebelik takipleri ve normal spontan vajinal yolla doğumları mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler

-