Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

2007-2010 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):110-110

Yazar Bilgileri

Tuna Dalbudak,
Hanım Güler Şahin,
Ertan Adalı,
Mansur Kamacı,
Ali Kolusarı,
Mertihan Kurdoğlu,
Recep Yıldızhan,
Zehra Kurdoğlu

  1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yazışma Adresi

Tuna Dalbudak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR ,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Kliniğimizde 2007-2010 yılları arasındaki sezaryen oranını ve endikasyonlarını incelemek istedik
Yöntem
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2007-2010 yılları arasında yapılan 4507 sezaryen operasyonu için hastaların yaş gruplarına göre dağılımı, gravida ve parite oranları ve dağılımı, primipar-multipar dağılımı, doğum şeklinin (normal doğum ve sezaryen) oranları ve yıllarla olan ilişkisi ile sezaryen endikasyonlarının oranları ve dağılımı incelendi.
Bulgular
İki bin yedi yılında toplam doğum sayısı 1946, 2008 yılında 2116, 2009 yılında 2610, 2010 yılında ise 2118 olup; 2007’de sezaryen sayısı 914, 2008’de 916, 2009’da 1370 ve 2010’da 1307 olarak tespit edildi. Sezaryen yapılan gebelerin yaş grupları, gravida, parite ve primipar-multipar dağılımı ile yıllar arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Yıllara göre doğum şekli dağılımında ise anlamlı bir fark mevcuttu. İki bin yedi yılında sezaryen oranı %46.9, normal doğum oranı ise %53.3 iken; 2010 yılında sezaryen oranı %61.7, normal doğum oranı ise %38.2 olarak saptandı. Sezaryen endikasyonlarında ise geçirilmiş önceki sezaryen nedeni ile yapılan yeni operasyon sayısındaki artış dışında (2007 yılında %10.6 iken 2010’da %20.5), diğer endikasyonların yıllara göre dağılımında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç
Kliniğimizde son 4 yıl içinde sezaryen uygulanan gebelerin demografik özelliklerinde ve sezaryen endikasyonlarının yıllar içi dağılımında anlamlı fark saptanamaz iken sezaryen oranlarında tedricen belirgin artış gözlenmiştir. Bu artışın nedeni olarak ilk gebelik yaşının ileri kayması, daha fazla “maternal ve fetal komplikasyon” tanısı konulması, makat gelişlere sezaryen uygulanması ve eski sezaryenli gebelere uygulanan yaklaşımlar olarak saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler

Sezaryen operasyonu, eğilimler, istatistikler

-