Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik ve sertoli leydig hücreli over tümörü

Mehmet Küçükbaş, Mustafa Albayrak, Arif Serhan Cevrioğlu

Künye

Gebelik ve sertoli leydig hücreli over tümörü. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):112-112

Yazar Bilgileri

Mehmet Küçükbaş,
Mustafa Albayrak,
Arif Serhan Cevrioğlu

  1. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Adapazarı TR
Yazışma Adresi

Mehmet Küçükbaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Adapazarı TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelikte adneksiyel kitleye rastlanma oranları ultrasonografinin yaygın kullanımına bağlı olarak %8’e yükselmiş olmasına rağmen bunların yalnızca %5’i maligndir. Gebelikte malign over tümörü görülme sıklığı hakkında kesin rakamlar mevcut değildir. En son derlemelerde 20,000 doğumda 1 insidans oranı bildirilmiştir. Sertoli Leydig hücreli over tümörü, over tümörlerinin %0.2- 0.5’ini oluşturmaktadır; gebelikte ise çok nadirdir. Yüzde 70-85’inde virilizasyon görülmesine karşın asemptomatik de olabilmektedir. İyi, orta, az diferansiye ve heterolog eleman içeren grupları olan tümörün az diferansiye olanları küçük bir kısmını kapsamaktadır ve malignite potansiyelleri yüksektir.
Olgu
Yirmi sekiz yaşında G3P2A0Y2 kadın, 40 hafta 1 gün gebelik ve 1 haftadır mevcut karın ağrısı şikâyeti ile başvurduğu dış merkezde yapılan ultrasonografide sağ adneksiyel kitle saptanması üzerine kliniğimize başvurdu. Ultrasonografi muayenesinde sağ adneksiyel alanda 16x12 cm boyutunda, solid alanlar içeren, Doppler incelemesinde düşük arteriyel rezistans ve yüksek vasküler akım hızına sahip kitle saptanan hasta, malign over tümörü düşünülerek göbek altı medyan insizyon kullanılarak sezaryene alındı. Baş geliş, 9-10 Apgar skorlu, 3850 g, erkek bebek doğurtulup sağ adneksiyel alandaki 20 cm’lik solid, rüptüre olmuş kitle nedeni ile sağ salpingo-ooferektomi ve infrakolik omentektomi yapıldı. “Frozen” sonucunun fibrom olarak rapor edilmesi sonrasında operasyon sonlandırıldı. Postoperatif kesin patoloji sonucu “az diferansiye Sertoli Leydig hücreli tümör olarak geldi. Tümörün %80-90 az, %10-20 “intermediate diferansiye” hücrelerden oluştuğu belirtilmekteydi. Fertilitesini tamamlamış olduğundan, hastaya tamamlayıcı cerrahi olarak total histerektomi, sol salpingo-ooferektomi, pelvik ve para-aortik lenfadenektomi ile total omentektomi uygulandı. Tıbbi onkoloji bölümü tarafından evre 1c, az diferansiye Sertoli Leydig hücreli tümör tanısı ile adjuvan BEP kemoterapi protokolü planlanan hastanın tedavisi devam etmektedir.
Sonuç
Gebelikte malign over tümörlerine dair ver kısıtlıdır. Bu konudaki en geniş çalışma 1984 yılında Young RH ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Çalışma, 17’si granüloza hücreli, 13’ü Sertoli Leydig hücreli ve 6’sı sınıflandırılamayan seks-kord stromal tümörden oluşmuş; bunların 11’i karın ağrısı, 5’i şok tablosu, 2’si virilizasyon, 1’i vajinal kanama şikâyeti ile başvurmuştur. Üç asemptomatik gebeye ele gelen abdominal kitle nedeni ile, 1’ine rutin ultrason muayenesi, 13 hastaya ise sezaryen esnasında tanı konulmuştur. Gebelikte tanı konulan habis over tümörleri, çoğunlukla Evre 1 hastalıktan oluşmaktadır.Sonuç olarak, gebelik ultrasonografik muayenelerinde sadece fetüse odaklanılmamalı, adneksiyel alanlar da incelemeye dâhil edilmelidir. Bu şekilde, gebeliğe eşlik eden over kanserlerinin erken evrede saptanması mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler

​Gebelikte over tümörü, Seroli Leydig hücreli tümör, Doppler

-