Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin balon tamponadı uygulamaları ile postpartum kanamaların konservatif tedavisi

Mehmet Küçükbaş, Betül Kuru, Selçuk Özden, Arif Serhan Cevrioğlu

Künye

İntrauterin balon tamponadı uygulamaları ile postpartum kanamaların konservatif tedavisi. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):115-115

Yazar Bilgileri

Mehmet Küçükbaş,
Betül Kuru,
Selçuk Özden,
Arif Serhan Cevrioğlu

  1. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Adapazarı TR
Yazışma Adresi

Mehmet Küçükbaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Adapazarı TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş ve Amaç
Maternal morbidite ve mortalitede obstetrik kanamalar önemli rol oynamaktadır. Postpartum kanamaların en sık sebeplerinden biri olan uterin atonide uterus masajı, oksitosin, ergotamin, misoprostol ve prostoglandin F2• gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bunlar başarısız olursa bilateral internal iliak arter ligasyonu, uterin kompresyon sütürleri ve peripartum histerektomi gibi cerrahi girişimler planlanmaktadır. İntrauterin balon tamponadı (İUB) uygulamaları, yaklaşımda ara bir basamak oluşturarak kanamayı azaltabilmekte ve hipovolemik şok, dissemine intravasküler koagülasyon ve ölüm gibi komplikasyonlardan koruyabilmektedir. Uygulanması kolay ve kısa sürede sonuç vermesi nedeni ile İUB yöntemi cerrahiye alternatif olabilir. Olgu serimizde uterotonik ilaçlara yanıtsız postpartum kanama gelişen 16 hastada intrauterin balon tamponad (İUB) kullanılmıştır. Mevcut özette bu olgu serimiz sunulacaktır.
Olgular
2009 Kasım- 2010 Mart arasında farklı klinik tablolarla başvuran 16 olguya İUB uygulandı. Vajinal yoldan uygulama süresi 5-10 dakika idi; balon 500 mL serum fizyolojik ile şişirildi. Sezaryende ise balon kaviteye yerleştirilerek proksimal uç serviks ve vajenden çıkartılarak şişirildi. Uterin insizyon kapatılıp IUB şişirildiğinde istmik ve servikal bölgenin fundal bölgeye kadar genişleyerek, alt segmentte güçlü kompresyon sağlanması ile özellikle plasenta yapışma anomalilerinde kanamanın kontrol altına alınabildiği saptandı. Hastaların tamamında IUB, 24. saatte 200 mL dekomprese edilip 26. saatte çekildi.

Sonuç ve tartışma
Uygulamaların yaklaşık %70’i (11/16) uterin atoniye ikincildi. Bu 11 hastanın 2’sine aynı zamanda internal iliak arter ligasyonu da uygulanmıştı. İki kadına normal spontan doğum sonrası IUB uygulanmıştı ve laparotomi yapılmamıştı; 3 kadında plasenta previa totalis mevcuttu ve bunların 2’sinde aynı zamanda plasenta akreta tespit edildi ve üçüne de internal iliak arter ligasyonu uygulandı. Plasenta previa parsiyalis (n=2) olgularında tek başına IUB uygulanması ile kanama kontrolü sağlandı. Çalışma döneminde kliniğimizde gerçekleşen 865 doğumun hiçbirinde postpartum kanamaya bağlı histerektomi gereksinimi gelişmedi ve kanamaya bağlı anne ölümü görülmedi. Kliniğimizde plasenta previa totalis olgularında uyguladığımız rutin algoritma; plasenta çıkarılmadan bilateral internal iliak arter ligasyonu yapılması, sonra plasentanın çıkarılması ve IUB uygulaması şeklindedir.Bu yöntemin kanamayı önemli ölçüde azalttığını düşünmekteyiz. Konu ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması ve geniş serilerin oluşturulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

-