Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Serebral venöz tromboz ile karışabilen eklampsi: Olgu sunumu

Mehmet Küçükbaş, Betül Kuru, Arif Serhan Cevrioğlu

Künye

Serebral venöz tromboz ile karışabilen eklampsi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):116-117

Yazar Bilgileri

Mehmet Küçükbaş,
Betül Kuru,
Arif Serhan Cevrioğlu

  1. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Adapazarı TR
Yazışma Adresi

Mehmet Küçükbaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Adapazarı TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş ve amaç
Gebelikte serebral venöz trombozun (SVT) sıklığı 1/29000-1/45000 civarındadır; tanı gecikebilmekte ve zorluklar içermektedir. Trombozdan en sık etkilenen superior sagital sinüstür. SVT’un belirti ve bulguları; baş ağrısı, papil ödemi, nöbet geçirme, paralizi, duyu kayıpları, bilinç durumunda değişiklik, koma ve ölüme kadar uzanmaktadır. Mevcut sunumda gebelikte serebral venöz tromboz ve eklampsi ayrımını olgumuz ışığında tartışmayı amaçladık.
Olgu
On sekiz yaşında (G1P0) 32 haftalık gebe, dış merkeze bilinci kapalı olarak götürülmüş; konvülziyon, hipertansiyon ve intoksikasyon anamnezi olmayan hasta merkezimize sevk edilmiş. Yapılan fizik muayenesinde somnolans durumu mevcuttu; kan basıncı 120/80 mmHg idi, üretral kateteri mevcuttu ve idrar çıkımı yoktu. Hastanın gebelik takiplerinde kan basıncı yüksekliği bulunmamaktaydı. Özgeçmişinde özelliği olmayan hasta gebeliği esnasında ilaç kullanmamış ve herhangi bir hastalık geçirmemişti. Nöroloji konsültasyonu ile eş zamanlı değerlendirilen hasta, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile değerlendirildi. Kraniyal MR’da bilateral oksipital loblarda dens lezyonlar tespit edilmesi üzerine SVT ön tanısıyla kraniyal MR venografi önerildi. Kraniyal MR venografide patoloji saptanmayan hastaya eklampsi tanısı konuldu ve magnezyum sülfat yükleme (4.5 g) sonrasında ve devamlı infüzyon (2 g/saat) altında acil sezaryene alındı. Canlı 7-9 Apgar skorlu 1800 g erkek bebek doğurtuldu. Yoğun Bakım Ünitesi’nde yeterli volüm replasmanı yapılan hastanın kan basınçlarının yükselmesi üzerine perlinganit infüzyonu ve nifedipin 30 mg 1x1 + metoprolol 50 mg 1x1 başlandı. Sonraki takiplerinde kan basınçları regüle olan hasta postoperatif 2. günde taburcu edildi.
Tartışma ve sonuç
Gebelerde bilinç kaybının en sık nedeni eklampsi olmakla beraber, SVT de benzer klinik tablo oluşturabilmektedir. Eklampsi ve SVT olgularında kraniyal MR bulgusu olarak bilateral oksipital dens lezyonlar görülebilmektedir. Eklampsi vakalarının bir kısmı “atipik” seyretmekte ve bunlarda hipertansiyon saptanmamaktadır. Bu durum, eklampsi tanısının konulmasını güçleştirmektedir. Ayrıca, eklampside plazma hacmin daralmasına ikincil olarak kan basıncı yüksekliği maskelenebilmektedir.Olgumuzun anürik (ve normotansif) seyrettiği dönem sonrasında sıvı replasmanı verilmesi ve postpartum diürezin başlaması ile hipertansif tablonun yerleşmesi, bu mekanizma ile açıklanabilir. 
Anahtar Kelimeler

Eklampsi, serebral venöz tromboz

-