Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Anensefali ile birlikte görülen torako-omfalopagus yapışık ikizleri: Olgu sunumu

Salih Burçin Kavak, Yakup Başkuş, Gülser Göktolga Pınar, Raşit İlhan

Künye

Anensefali ile birlikte görülen torako-omfalopagus yapışık ikizleri: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):117-117

Yazar Bilgileri

Salih Burçin Kavak,
Yakup Başkuş,
Gülser Göktolga Pınar,
Raşit İlhan

  1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Elazığ TR
Yazışma Adresi

Salih Burçin Kavak, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Elazığ TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Tanısı 29. gebelik haftasında konulan anensefali ile birlikte torako-omfalopagus yapışık ikiz gebelik olgusu, nadir görülmesi ve prenatal tanısının önemi nedeniyle sunuldu.
Olgu
Gebeliğinin izlemi için ilk defa 29. gebelik haftasında hekime başvuran olgu kliniğimize yapışık ikiz tanısı ile sevk edildi. Üç gravidası, 2 paritesi olan 24 yaşındaki olgumuzun özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu ve eşi ile akrabalığı mevcut değildi. Obstetrik ultrasonografide son adet tarihine ve ultrasonografi ölçümlerine göre intrauterin yerleşimli 29 haftalık “iki başı” olan ikiz canlı intrauterin gebeliği mevcuttu. Fetüslerden birinde anensefali saptandı. Diğer fetüsün baş ve intrakranial yapıları normaldi. Fetüslerin toplam dört bacağı, iki kolu, çift medulla spinalisi ve çift vertebral kolonu, iki sakrumu, iki pelvisi, tek toraks ve tek abdomeni, tek kalbi, iki midesi ve iki mesanesi mevcuttu. Karaciğerler tama yakın kaynaşmış olarak gözlenlendi ve iki adet safra kesesine rastlandı. Tek bir plasenta ve iki arter bir venden oluşan normal göbek kordonu vardı. Amniyon mayi indeksi normal olarak değerlendirildi. Mevcut durum ve sonuçlar aile ile paylaşıldıktan sonra olguya sezaryen (alt uterin segment transvers insizyon) uygulandı. Tek toraks ve tek abdomene sahip olan kız bebekler baş ile doğurtuldu. Fetüslerin toplam ağırlığı 1930 g idi. Fetüslerden anensefali olan olguda Apgar 1. dakika 0, diğer fetüs için 1. dk Apgar 2 ve 5. dk apgar 0 olarak kaydedildi. Loğusa kadın, postoperatif 3. gün şifa ile taburcu edildi.Aile tarafından izin verilmediği için otopsi yapılamadı. Fetüsler haricen değerlendirildiğinde toraks ve abdomenlerinin tama yakın yapışık olduğu, fetüslerden birinde anensefali olduğu, diğer fetüsun baş yapılarının normal göründüğü, her bir fetüsün birer kolu olduğu, diğer kollarının rudimenter olduğu, her bir fetüsün birer anüsü ve ayrı ayrı gelişmiş dişi eksternal genitalyalarının olduğu izlendi.
Sonuç
Her gebeye ilk antenatal vizitte mutlaka ultrasonografi yapılmalı, yapışık ikiz teşhisi konmuş ise gebelik haftası, paylaşılan organların durumu, majör konjenital anomalilerin olup olmadığının belirlenmesi, cerrahi ayırma işleminin mümkün olup olmadığının saptanması ve fetüsların yaşam şansları dikkate alınarak aileye bilgi verilmeli, kötü prognozlu olgularda ailenin kabulü halinde gebelik sonlandırılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler

Yapışık ikizler, fetal anomali

-