Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Olgu sunumu: Fetal pulmoner atrezi ve geniş ventriküler septal defektle birlikte majör aorto-pulmoner kollateral arterler

Gökhan Demirayak, Burcu Aydın, Alev Aydın, Cihat Şen

Künye

Olgu sunumu: Fetal pulmoner atrezi ve geniş ventriküler septal defektle birlikte majör aorto-pulmoner kollateral arterler. Perinatoloji Dergisi 2011;19(2):120-121

Yazar Bilgileri

Gökhan Demirayak1,
Burcu Aydın2,
Alev Aydın1,
Cihat Şen1

  1. Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İstanbul TR
  2. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yazışma Adresi

Gökhan Demirayak, Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Pulmoner atrezi ve akciğer segmentlerinin majör aorto-pulmoner kollateral arterler (MAPKA) vasıtasıyla kanlandığı ventriküler septal defektli (VSD) vakalar nadir rastlanılan konjenital kalp anomalileridir. Pulmoner atrezi ve eşlik eden ventriküler septal defekt insidansı 1000 canlı doğumda 0.07’dir. MAPKA, bu vakaların yaklaşık 1/4 ünde görülmektedir.
Olgu
Eylül 2009'da perinatoloji polikliniğimize 25 yaşına G1P0, 23 hafta 1 günlük gebe başvurdu. Daha önce dış merkezde görülen gebe fetal kardiyak anomali ön tanısı ile kliniğimize sevk edilmişti. Hastaya yapılan fetal ekokardiyografide geniş ventriküler septal defekt, pulmoner atrezi ve MAPKA saptandı. Fetal kan örneklemesi yapıldı. Tıbbi tahliye önerildi, ancak aile tahliyeyi reddetti. Otuz sekizinci gebelik haftasında spontan vajinal doğum ile 1. dakika Apgar skoru 8 olan erkek bebek doğurtuldu. Doğum sonrası pediatrik kardiyoloji bölümünde uygulanan anjiyografi, prenatal tanı ile uyumlu saptandı.Takibe alınan bebeğin santral siyanozu mevcut olmakla beraber şu an için cerrahi müdahale düşünülmüyor.
Sonuç
Pulmoner atrezi ve MAPKA’nın eşlik ettiği ventriküler septal defekt tedavisi güç anomaliler olup prenatal tanısı bu nedenle oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-